I relation till månaden innan ser vi att antalet nyetableringar i Växjö under september har ökat. Det är 54 nyetableringar som har öppnat verksamhet, vilket är 93 procent fler jämfört med månaden innan. 35 aktiebolag och 17 enskilda firmor har startats i kommunen.

Lika många jämfört med föregående månad – det är konkursläget för Växjö i september. Därmed var det två företag som försattes i konkurs denna månad. Vi noterade två aktiebolag som gick i konkurs.

Sett till hela Kronobergs län har 86 företag satt igång verksamheten under september, vilket är 54 procent fler jämfört med förra månaden. Gällande konkurser är det 14 företag som drabbats, vilket är 22 procent färre jämfört med månaden innan.

Gällande Sverige har 7 778 företag startat verksamheten under september, vilket är 63 procent fler jämfört med föregående månad. För företag i konkurs är det 1 287 företag som drabbats, vilket är 18 procent fler jämfört med förra månaden.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.