Det kan vara ensamt att vara företagare och entreprenör och alla behöver vi någon att bolla idéer och utforska möjligheter med. Här kan Personligt Ledarstöd (PLS) vara ett forum för att få andra perspektiv och stöd till utveckling.

Många utbildningar lär oss många praktiska och tekniska ”saker” men hur lär vi oss att vara chef och ledare? Som egen företagare kanske du är chef över dig själv, några fler eller många. Hur som helst är det säkert så att du från tid till annan har behov av att reflektera tillsammans med andra om de utmaningar som du stöter på. Familjen och vänner kan ta hand om en del, men det finns gränser för hur mycket de både kan och orkar. Då kan PLS vara ett bra sätt att tillsammans med en professionell person få vända och vrida på frågeställningar och utmaningar om praktiska problem som ledarskap, konflikthantering, marknadsutveckling eller rent av mer existentiella frågor.

PLS innebär att vi i en serie samtal utifrån din nuvarande situation genomför ett antal personliga träffar för att stödja dig i processen att hitta effektiva vägar att utöva ditt ledarskap och utveckla din verksamhet mot uppsatta mål och riktning.

Ett typiskt upplägg kan vara att vi utforskar syftet med din idé eller verksamhet – varför gör du det du gör? Vad är det som driver dig? När syftet är klarlagt funderar vi tillsammans över vilket ledarskap du behöver för att föra syftet framåt, vilken vision du har för din verksamhet och vilka som är berörda – vilka som är dina intressenter. Först därefter kommer handlingsplanen!

För hur kan du veta vad du skall göra om du inte vet syftet och målet med din verksamhet, och för vem du gör det. Då blir det som Alice i Underlandet när hon frågar katten vilken väg hon skall gå. “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?”
 “Det beror på vart du vill komma” svarade katten.
 “Det spelar inte så stor roll…”, sa Alice.
 ”Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten. “…så länge som jag kommer någonstans”, fortsatte Alice.
 “Åh, det kommer du att göra”, sa katten, “bara du går tillräckligt långt”.

Det är lätt att springa fort och åt många håll som entreprenör och företagare. Handlingskraft är ju just en egenskap som är en viktig egenskap för att lyckas och ofta vill vi en hel massa, ha mycket energi och svårigheten kan vara att skapa fokus och riktning.  I ett personligt ledarstöd utforskar du tillsammans med en konsult nuläget och önskat läge samt vilka alternativ som finns på vägen dit. Frågeställningarna kan vara små eller stora det är du som avgör vad som är viktigt.

Det behöver inte vara direkt verksamhetsinriktat utan kan också handla om hur du skall skapa balans i tillvaron, att inte springa ifrån dig själv, hur du kan hitta hälsa och balans när det är som mest hektiskt, roligt och jobbigt… Det är lätt att bränna ljuset i båda ändar som egen.

Målet med det personliga ledarstödet är att du genom samtalen bättre skall förstå och ta ställning till konsekvenserna av det ditt sätt att leda genom att;

  • Vidga perspektivet på dig själv, din omvärld, dina roller och verksamheten som helhet och utveckla ditt personliga bidraget för din verksamhets framgång.
  • Stärka din självkänsla och omdömesförmåga.
  • Öka din förmåga att se alternativa möjligheter och därigenom tillägna dig ett mer situationsanpassat beteende i din ledarroll.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.