Barack Obamas vinst i presidentvalet är ett bra exempel på hur framgångsrik en person kan bli som tränat upp sin förmåga att kommunicera. Du och jag kanske inte når upp till Obamas bländande retorik, men vi kan definitivt bli bättre utifrån våra egna personliga förutsättningar.

Varje dag kommunicerar vi efter bästa förmåga. Vid viktiga möten och presentationer ökar dock kraven på oss och många upplever att deras egen prestation inte är tillräckligt bra. Vi är anställda för att utföra arbetsuppgifter som vi har utbildning, kompetens eller erfarenhet av. Men hur många av oss har utbildning inom kommunikation eller presentationsteknik? 

Varför lyckas vissa personer övertyga och andra inte? En forskning om kommunikation där man undersökte hur mycket vi minns av ett muntligt budskap ger oss några svar. Den som förmedlar information tror ofta att mottagaren har förstått budskapet, medan verkligheten är att vi kan ha uppfattat så lite som 3 %! Vad blir konsekvensen om kunder bara minns 3 % av det vi berättat om vårt företag? Duktiga kommunikatörer vet att de måste planera för att föra fram sitt budskap och sedan kommunicera lyhört i mötet med deras kunder eller kollegor.

Denna undersökning visar vår förmåga att föra fram vårt budskap:

Vi hör hälften av vad som sägs     50%
Vi lyssnar på hälften                     25%
Vi förstår hälften                           12,50%
Vi tror på hälften                             6,25%
Och vi kommer ihåg…                    3,125%

Det finns mycket som kan störa när vi kommunicerar. Retorik är all planerad kommunikation där någon vill något! Vi behöver avsätta tid i vår almanacka för att planera vår presentation eller information. Fundera på vad ditt budskap är eller syftet med den information du vill förmedla. Nästa gång du vill övertyga genom ditt sätt att tala tänk då på följande råd:

  • Vi tycker om väntade och positiva budskap
  • Vi tycker om information som är kort, enkel och konkret
  • Ta en paus mellan dina punkter, låt åhörarna ta in ditt budskap
  • Less is more. Håll det kort och prioritera det viktigaste
  • Var positiv till ditt eget budskap, med ditt kroppsspråk och röst

Lycka till!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.