– Lär dig 7 steg till smarta och snabba beslut

Att styra över sin tid innebär att du skaffar du kontroll över ditt liv, över din stress och din energi. Du gör framsteg på jobbet. Du klarar av att balansera ditt arbete med ditt privatliv och din familj. Du är flexibel nog att kunna svara till spontana händelser och nya möjligheter. Kort sagt – du förenklar ditt liv.

Nyckeln till att styra över sin egen tid är ofta förmågan att kunna fatta snabba och smarta beslut. ViviAnn Labba, skribent inom entreprenörskap, tipsar dig om hur du lär dig styra över din egen tid genom att fatta snabba och smarta beslut i ditt dagliga liv och i ditt företag.

Alla kan lära sig att styra och kontrollera sin tid. Om du redan vet hur du borde styra din tid, men ännu inte klarat av att göra det rent praktiskt, så ge inte upp. Vad du kanske missat hittills är de mentala underliggande hindren i ditt sätt att handskas och styra över din tid, vilka ofta är orsaken till just din nuvarande situation, varför du kanske skjuter upp saker framför dig, har svårt att säga nej, delegera eller, vad jag kommer att ta upp här - att fatta beslut.
Att fatta beslut kan vara svårt och jobbigt för många.

Många beslut kan röra sig om någon slags konflikt eller missnöje. Den svåra biten är att välja den lösning där det positiva resultatet är större än de eventuella förlusterna. Att undvika att fatta beslut kan därför verka lättare många gånger. Men att lära sig att ta egna beslut och acceptera konsekvenserna är den enda vägen till att kontrollera och styra över din egen tid, din framgång och ditt liv.

Det finns en mängd tekniker i hur du lär dig fatta beslut, men dessa är smarta, snabba och enkla att lära sig:

1. Identifiera syftet med att fatta ett beslut. Vad är det exakta problemet? Varför är det ett problem? Vad är skälet till att du behöver fatta ett beslut?

2. Samla information. Vilka faktorer innefattar problemet? Vilken nivå och vilka kriterier ska gälla. Vad är viktigast, mindre viktigast osv.

3. Brainstorma och lista olika möjligheter. Utveckla idéerna för möjliga lösningar.

4. Utveckla varje alternativ i termer av dess konsekvenser. Ställ upp för- och nackdelar för var och en av dem.

5. Besluta dig för det bästa alternativet. Detta är mycket lättare nu efter det att du gått igenom för- och nackdelar för varje alternativ.

6. Agera. Omvandla ditt beslut till en specifik handlingsplan. Verkställ den!

7. Utvärdera resultatet. Vad lärde du dig? Detta är ett viktigt steg i att göra smarta beslut.

Vi måste dagligen fatta snabba beslut och utan att ha ett systematiskt tillvägagångssätt så kan du förlora både tid, resurser och pengar. Det viktiga är att du håller fokus vid ditt syfte och dina mål samt låta din intuition leda dig rätt.

Kom ihåg att övning ger färdighet – när du väl testat dessa 7 steg några gånger, desto enklare och snabbare kommer det vara att göra det.

Lycka till och för framgång i ditt företag.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.