Mängder med olika stödformer skapas av EU. EU-bidragen är ofta riktade politiska insatser för att främja vissa delar av näringslivet och stöden delas i princip alltid ut till olika projektverksamheter, inte till löpande verksamheter. Ett av de mer intressanta områdena för EU är miljö och innovation. Och för EU är miljö och utveckling av teknik det som intresserar allra mest.

Life+

Företag som vill satsa på biologisk mångfald och som kan åstadkomma innovativa demonstrationsprojekt alternativt visa upp sig som goda exempel kan få EU-bidrag via programmet Life+. Företag kan även få bidrag för att utveckla metoder och mätredskap för mångfald, tekniker som hjälper till att nå EU:s mål i deras miljöhandlingsprogram och för informationsinsatser där syftet är att öka medvetenheten om miljöfrågor. Innovativ teknik är det som gäller således i första hand för de företag som vill ha Life+-bidrag.

Bidraget kan ges med upp till 50 % av projektkostnaden och totalt kommer en summa om 2,1 miljarder euro delas ut under Life+-programmets sex år. Programmet löper fram tills år 2013.

Så fungerar EU-bidrag och tips hur du ansöker

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation

EU har som mål att öka sysselsättningen och tillväxten inom hela EU-området. De vill genom ramprogrammet ta till vara och hjälpa till att utveckla miljöinnovationer och förbättra miljön därigenom. Projekt som handlar om miljöteknisk utveckling kan söka bidrag. Dessutom satsas en hel del pengar på det som EU kallar för Intelligent Energi – Europa 2.

Energibidrag

Energibidragen delas upp i Sjunde ramprogrammet och Intelligent Energi – Europa 2. Förutom programmen finns Bidragen som går främst till teknikutveckling inom energiföretagen. Det finns också bidrag till företag som vill bli effektivare i sin energianvändning. Inom ramen för Intelligent Energi – Europa 2 ges också bidrag för företag som vill få en miljövänligare energiförbrukning.

Transportbidrag

Miljövänliga transportprojekt kan få EU-stöd under förutsättning att det finns två företag som samarbetar och att transporten sker mellan två EU-länder. Projektet hette tidigare Marco Polo.

Mer information

För att få mer information rekommenderas kontakt med kommunens EU-samordnare alternativt Euro Info Centre. Det alltid värt att komma ihåg att ansökningarna för att få EU-stöd ofta är ganska komplicerade processer och stora krav på uppföljning finns. Många gånger krävs ansökan på engelska.

På sajten Europa kan du läsa mer om Eu-bidrag för en bättre miljö.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.