Bild på gratis mall hyresavtalDokumentmallen Hyresavtal används då en hyresgivare och en hyrestagare önskar fastställa skriftligt vad som skall gälla dem emellan avseende hyra av lös egendom, alltså lösa saker och prylar. Dokumentmallen är inte avsedd att användas vid uthyrande av lägenhet eller andra lokaler.

Här hittar du mallar för uthyrning av bostad i förstahand, andrahand samt uthyrning av lokal.

I mall hyresavtal reglerar hyresgivaren och hyrestagaren de viktigaste villkoren som skall gälla avseende deras hyresförhållande såsom hyresperiod, hyreskostnad och deposition. När parterna undertecknat samt fyllt i övriga uppgifter behåller vardera parten var sitt exemplar av hyresavtalet.

Hyresavtalsmallen i PDF är helt gratis.

Exempel på lös egendom

Det finns många saker som räknas in som lös egendom. Några exempel är möbler och kontorsmöbler, kläder och arbetskläder, maskiner, verktyg, datorer, telefon, TV, aktier eller andra värdepapper, pengar, smycken, livsmedel, vitvaror, instrument och fordon så som bilar, båtar och cyklar.

Tips från juristen för att skriva hyresavtal

Hyresavtal regleras i jordabalken 12 kap, som du kan läsa här. Sämre avtalade rättigheter än de som framgår av hyreslagen (12 kap jordabalken) är förbjudna, vilket framgår av dess portalparagraf 1 § 5 st.

Hyreslagen har väldigt bra rubricering. Viktiga bestämmelser i den är vad som gäller vid förverkande enligt 42 § , dvs. vid uppsägning av hyresrätten på grund av något negativt förhållande hos hyresgästen. Andra viktiga bestämmelser är hyrestid och uppsägningstid, 3 § och framåt. Ett område som som också ofta aktualiseras för många är upplåtelse av lägenheten i andra hand vilket regleras i 39 § eller överlåtelse av hyresrätten, se 32 §.

Vill du ha en enkel överblick över hyreslagens regler finns det enkla korta böcker. Vill ni ha en prövning av något finns givetvis alltid Hyresnämnden. Hyresnämnden har bl.a. till uppgift att ”medla i hyrestvister” enligt 69 §.Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.