Den svenska turistnäringen är ett av de områden som spås en ljus framtid. Sveriges fantastiska natur blir alltmer unik och eftertraktad. Det tillsammans med det faktum att alltfler svenskar stannar inom landet för att semestra gör att turistnäringen går en ljus framtid till mötes. Just nu prioriteras särskilt den ”gröna turismen”, den typ av turism som inte ger så stora fotavtryck i naturen utan istället på något sätt gagnar den svenska unika mångfalden. För det är av den svenska naturen som de svenska turistföretagararna lever.

Nätverksarbete

År 2007 fanns det över 7 000 företag som arbetade inom turismnäringen bara i Sverige. Och antalet ökar stadigt. Nästan vart år slår turistföretagen i taket vad gäller omsättning och antalet övernattningar/aktiviteter genomförda. På landsbygden arbetar många företag och organisationer tillsammans. Genom att visa att de behövs och vilken positiv effekt de ger på såväl samhälle som ekonomi är det heller inte ovanligt att de engagerar såväl kommuner som landsting.

Utvecklingsstöd

Samarbete mellan olika organisationer i flera EU-länder och som främjar turism, vård av naturvärden och kulturella värden, entreprenörskap och förbättrade kommunikationer kan söka EU-bidrag för sin verksamhet. Även vattenförsörjningslösningar, bättre hälsovård och avfallshantering kan vara bidragsgivande. Målet med stödet är att minska skillnaderna i ekonomiska och sociala förhållanden mellan tätbebyggda regioner och glesbygden. Inom vissa områden finns särskilda program där företag som beviljas bidrag också arbetar med grannländerna.

Landsbygdsprogram 2007-2013

Länsstyrelsen ansvarar för Landsbygdsprogrammet som löper fram till år 2013. Det har skapats för att främja den ekonomiskt och ekologiskt hållbara utvecklingen utanför Sveriges städer. De områden som prioriteras är åtgärder som främjar företagandet och sysselsättningen på landet i kombination med eller alternativt miljöinsatser.

Kommuner kan stödja

För många kommuner är turist- och fritidsaktiviteter en ganska hög prioritet. Turistnäringen har blivit en viktig del i många kommuners strategi för att öka antalet företag och därmed sysselsättningsgraden på orten. De flesta bidrag går till föreningar, och företag kan åtnjuta bidragen genom att hitta samarbeten med föreningar i kommunen. Nätverk och samarbete ger ju som bekant fördelar i många former.

Jämtland Härjedalen Turism

I Jämtland och Härjedalen satsar kommunerna och länsstyrelsen stenhårt på turism. Här kommer totalt 44 miljoner att delas ut mellan år 2008-2011. Allt för att främja företagandet inom turistnäringen. Naturvårdsverket driver också tillsammans med Ekoturismföreningen ett projekt som är riktad till samisk turism. Här kan således enbart företag som har samisk anknytning söka.

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Tillväxtverket samarbetar med en fristående stiftelse som kallas för ”Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism”. Stiftelsen främjar innovativa idéer, nytänkande och internationalisering av turismen genom Stora turismpriset. Utöver det finns stipendier att söka för den som vill utveckla turismen i Sverige.

Bankerna har stiftelser

Även banken har möjlighet att ge stöd. De vill gärna se att deras namn förknippas med turism och framåtanda inom servicenäringen. Sparbanksstiftelsen är en av de mera aktiva inom området.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.