En stor förändring som förväntas komma är att tredjepartscookies fasas ut helt och hållet och ersättas med "integritetsbevarande API:er som förhindrar individuell spårning samtidigt som de fortfarande ger resultat för annonsörer och publicister", för att citera Google.

– Den ökade medvetenheten om personlig integritet har inneburit att företag och marknadsföringsteam börjat lägga om kursen vad gäller användarnas webbläsardata och användningen av cookies, säger Pernilla Jungåker, marknadsansvarig för Hubspot i Norden och Benelux Regionen.

Hubspots rapport “The State of Marketing” som tittar på de stora marknadsföringstrenderna under 2023 innehåller intressant information om det här. Bland annat kan man utläsa att den pågående utvecklingen har inneburit förändrade lösningar och arbetssätt för en majoritet av marknadsförarna. 86 procent säger att förändringar i dataskyddet har påverkat deras övergripande marknadsföringsstrategi under det senaste året.

De allra flesta har också arbetat med att förbereda sig för de kommande förändringarna. 77 procent säger att de är beredda att förlora tillgången till tredjepartscookies. Endast 16 procent säger att de inte är beredda.

– Den goda beredskapen är inte så konstig, med tanke på att 85 procent av marknadsförarna säger att deras marknadsföringsaktiviteter är något eller helt beroende av tredjepartscookies, förklarar Pernilla Jungåker.

Endast åtta procent säger att deras marknadsföringsaktiviteter inte alls är beroende av cookies från tredje part. Det stora beroendet av tredjepartscookies innebär att de flesta marknadsföringsteam måste genomföra radikala förändringar.

Frågan är hur man som marknadsförare kan fortsätta skapa individanpassade annonser som fungerar och når rätt personer, samtidigt som personlig integritet respekteras. Intresset för att hitta nya lösningar är stort. Mer än hälften (54 procent) av marknadsförarna utforskar alternativa lösningar:

29 procent undersöker möjligheten att använda sociala medier för riktade annonser.

28 procent samlar in data som kunderna lämnar direkt till företaget.

27 procent utforskar Google Topics API (en del av Googles Privacy Sandbox).

19 procent undersöker så kallade universella identifierare.

19 procent utforskar det som benämns kontextuell annonsering (annonser inom samma område som innehållet på en webbsida).


Läs vidare: Dina grundläggande rättigheter hotas av Chat Control 2.0


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.