digitalisering, automatisering, robotisering

Allt tycks gå fortare. Omvärlden förändras i en allt snabbare takt och även den mest teknikintresserade kan omöjligt hålla reda på alla nya innovationer och digitala framsteg.

Forskning från Oxford University pekar på att nästan 50 % av alla dagens jobb kan vara försvunna till 2030. Detta pga. digitalisering, automatisering och robotisering. Sverige anses vara extra känsligt då vi fortfarande har många industrijobb som är enklare att ersätta med robotar.

Alexander Bard som tidigare spått framtiden med hög precision sade nyligen i en intervju med Veckans Affärer att "Hälften av alla dagens jobb kommer ryka fram till år 2025."

I en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning skriver man att vartannat jobb kommer att automatiseras inom 20 år. Vissa jobb ligger mer i riskzonen: "Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas. Skogsmästare, präst och speciallärare hör till de grupper som löper minst risk, medan kassapersonal, försäljare och maskinoperatör tillhör de som löper störst risk."

I samma rapport kan vi läsa: "I yrkesbeteckningen ”företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän” beräknas till exempel 46 % av jobben kunna datoriseras."

Även denna sajt (Företagande.se), alla bloggar och tidningsredaktioner där ute ligger med i riskzonen när robotar tar över journalistiken.

Det spelar ingen roll om du är välutbildad, så länge du inte har utbildning inom rätt område. I rapporten går också att läsa att då vi i Sverige har relativt höga löner kan vi drabbas ännu hårdare av denna utveckling. Det blir ännu mer motiverat att sätta in en robot som gör jobbet än att betala en hög lön till någon som dessutom bara kan arbeta 8h/dygn.

Framtidens skatter kan inte tas från arbete

En naturlig följd av detta blir då att huvuddelen av skatteintäkterna inte kan tas från arbete: ”En viktig anpassningsmekanism tar fasta på tesen att den höga skatte- och regelbördan på arbete och arbetsgivare enbart var möjlig under en kort historisk episod med en avvikande form av teknikutveckling som gjorde enkel arbetskraft ovanligt efterfrågad. Dagens teknikutveckling med andra egenskaper kräver andra skattebaser och andra sätt att finansiera välfärden. Lyckligtvis ter sig detta inte alls omöjligt. Skatt kan till exempel i viss mån läggas direkt på konsumtion, i synnerhet sådan som är miljö- eller hälsoskadlig eller som skapar negativa externa effekter som exempelvis trängsel.” Källa: Vartannat jobb utomatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige.

Vad gör vi med denna information?

Följdfrågan blir ju då: Vad ska alla göra? Vad skulle du göra om du inte hade ett jobb att gå till?

För många kommer kanske detta som en chock. Varför pratas det inte mer om det?

För andra kommer det som en lättnad. Sex timmars arbetsdag är med för mycket - det kan dras ner till två...

Kanske behöver det inte bli negativt. Kanske är det en positiv utveckling.

Vad är det som säger att man måste arbeta för att kunna överleva eller ”göra rätt för sig”, om en maskin kan göra jobbet. Någon nämnde att vi får lägga arbetsgivaravgifter på maskiner och robotar för att finansiera välfärden, men behövs det om robotar inom en snar framtid sköter sjukvård, tillverkning, odling/matproduktion, transporter, ja allt vi behöver. De kommer dessutom göra det bättre och mer effektivt än oss människor.

Kanske blir det välfärd åt alla, där alla har friheten att göra vad man vill.

De 20 jobben med störst sannolikhet att försvinna (sannolikheten i % inom parentes)

 • Fotomodeller 98,0%
 • Bokförings- och redovisningsassistenter 97,0%
 • Maskinoperatörer, trävaruindustri 97,0%
 • Biblioteksassistenter m.fl. 96,6%
 • Kassapersonal m.fl. 95,3%
 • Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 95,0%
 • Övriga maskinoperatörer och montörer 94,8%
 • Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 94,4%
 • Torg- och marknadsförsäljare 94,0%
 • Övrig kontorspersonal 94,0%
 • Renhållnings- och återvinningsarbetare 93,0%
 • Kontorssekreterare och dataregistrerare 92,2%
 • Montörer 91,4%
 • Maskinförare 90,2%
 • Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 89,8%
 • Lokförare m.fl. 89,6%
 • Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 89,3%
 • Processoperatörer vid stål- o metallverk 89,0%
 • Köks- och restaurangbiträden 88,6%
 • Storhushålls- och restaurangpersonal 88,4%

De 20 jobben med minst sannlikhet att försvinna (sannolikheten i % inom parentes)

 • Lantmästare, skogsmästare m.fl. 0,8%
 • Präster 0,8%
 • Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 0,9%
 • Speciallärare 1,1%
 • Högre ämbetsmän och politiker 1,2%
 • Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1,5%
 • Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1,5%
 • Pastorer 2,5%
 • Psykologer, socialsekreterare m.fl. 3,0%
 • Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 3,0%
 • Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 4,9%
 • Förskollärare och fritidspedagoger 5,2%
 • Grundskollärare 5,6%
 • Hälso- och sjukvårdsspecialister 6,0%
 • Gymnasielärare m.fl. 6,4%
 • Jurister 8,0%
 • Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 11,2%
 • Dataspecialister 11,7%
 • Chefer för mindre företag och enheter 12,1%
 • Lärare och instruktörer 13,0%

Avslutningsvis vill jag tipsa om en föreläsare. Stefan Hyttfors lyfter tankar om välfärd, tillväxt, hållbarhet och social kapitalism. Han ställer frågan om ekonomisk tillväxt kan vara skadlig eller rent av förödande för mänskligheten. Sök på videor, Hyttfors och tal.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
7 kommentarer
Mia
2020-03-06 08:28
Fint att du nämnt de tydliga positiva följderna såsom en kortare arbetsdag, men en grej som ofta glöms bort är tack vare automatiseringen kommer nya jobb att bildas. Både helt oprövade yrken, samt alltmer tekniskt sofistikerade karriärer kommer att bli möjliga. Arbetet kan skapas både direkt som när robotarna tillverkas, och indirekt, som när ett företag utnyttjar robotarbetskraften och därmed kan utvidga sin verksamhet och anställa fler. Dessutom kan man omutbilda sig —ja, det är ju förstås lättare sagt än gjort, men det är självklart att 50% inte blir arbetslösa inom 15 år.

Titeln är alltså missledande, och rentav falsk, men nog fick den min uppmärksamhet så snyggt jobbat 😛!
Se mer...
2016-05-10 09:29
"Ersätter man människan med robotar skulle världen bli bättre" menar Torbjörn Tännsjö i en intressant artikel på DN som jag tycker ligger nära ämnet. http://goo.gl/imc26H
2016-05-09 09:21
Tack Christoffer!

Ingvar. Jag är inte fullt lika säker på att det kommer att gå åt skogen. De ekonomiska klyftorna minskar världen över enligt forskning från Hans Roslund på www.gapminder.org. Visst, den allra rikaste procenten drar ifrån, men resten blir mer jämn. Den värsta fattigdomen minskar också. Världen blir bättre och bättre hela tiden och jag tror inte teknisk utveckling kommer att leda till slutet, tvärtom.

Miljön är ett hot och visst, när tredje världen ska börja konsumera kan det bli problem. Men om trenden skiftar till att konsumtion är "fel" så kommer även folk i tredje världen tänka till och komma efter. Tekniken gör att vi kan uppleva och må bra genom att bara sitta hemma och starta ett väl valt datorprogram som gör att vi kan resa och uppleva vad vi vill, utan att köpa en enda pryl.

Någon ställde frågan på Facebook: "vad gör vi av alla som inte kommer att behövas"
Vi får väl ställa oss frågan om arbete för någon annan är det enda sättet att vara behövd. Och om robotar och maskiner kan sköta all produktion och allt vi behöver, så kan det betyda att alla får mat och sjukvård. Utmaningen blir ju i så fall att hitta på saker med tiden vi får över. Men jag känner få som inte skulle vilja ha mer fritid 🙂
Se mer...
2016-05-09 06:10
Fantastisk och oerhört tänkvärd artikel!
Tack för en fantastisk läsning Patrik!
2016-05-04 17:46
Varför ingen pratar om det? Tja, det är väl ganska självklart? För att ingen har några vettiga svar. Problemet kommer att bli gigantiskt, och det finns ingen som har nån lösning på det.

Att det hela tiden blir fler människor på jorden samtidigt som jobben blir färre kommer sannolikt att vara den enskilt största anledningen till mänsklighetens undergång.
Sysslolösheten leder till fattigdom, svält, och därefter krig. Klyftorna i världen kommer att öka, vilket även det kommer att leda till krig. Tredje världen kommer att ifrågasätta varför dom inte kan få ha samma standard som vi i väst haft i 40 år nu.

Allt prat om klimatförändringarna som nån slags överhängande risk är bara ett sätt att ha nåt att prata om där man åtminstone kan ge diffusa svar om ny energi osv som ska leda rätt. Den reella risken är däremot obefintlig. Världskrigen kommer att hinna långt före klimatet.
Utvecklingen ser vi redan.

God Helg!
Se mer...
2016-05-04 14:47
Jag ser nu ett fel i forskningen. Ett av "jobben" med störst sannolikhet att försvinna borde väl vara politiker. Tom dagens ganska korkade robotar ter sig mer mänskliga än ett flertal av de vi valt in i riksdagen.
2016-05-04 13:26
50 % arbetslöshet.... Herregud!
Och Regeringen som säger sig vilja ta bort 50 % av arbetslösheten...
-Fan trot.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.