Innovatörer har mer i sina CV:n än idéer. De har förändrat världen eller en stor del av samhället som de lever i. Facebook är ett kardinalexempel, med dryga 1 miljard användare, varav ungefär 50% är män och 50% kvinnor. ​300 miljoner bilder laddas upp per dag och dessa eller andra inlägg "gillas" fem miljarder gånger, den dagen.

Teknologin påverkar så många människors liv, i så många länder, att om Facebook vore ett land, så vore det världens tredje största nation. Vare sig man gillar det eller inte, så är Facebook rimligtvis omöjligt att förneka. Det är innovation.

När en del använder uttrycket ”innovativ teknologi” menar de att någon håller på att utveckla en produkt som kommer att ändra hur samhället gör en del saker. Eller att någon redan har lyckats förändra världen på detta sätt. Facebook och Twitter är genuint innovativa teknologier.

Över en miljard människor ”loggar in” på Facebook varje månad. Det är en ganska stor del (1/7) av världens befolkning. Ungefär hälften av användarna är män, hälften är kvinnor. 800 miljoner personer är aktiva dagligen. De genererar 5 miljarder ”likes” (”gillar” något) varje dag. Även om man är emot IT (”informationsteknologi) och använder så lite av denna form av teknologi som möjligt, så är det snart sagt omöjligt att inte känna till Facebook. Det är som att inte veta vad en ”affär” eller ett café är. 

Kort sagt, en teknologi (utifrån denna definition) är ”innovativ” när den upplevs som en naturlig del av ”allas” liv. Om folk börjar undra i vilken skog eller avlägsen del av världen som man har levt i (för att man inte känner till vissa saker), då har organisationerna bakom dessa saker lyckats ”innovera” samhället. Det vill säga påtagligt genomsyra och förändra verkligheter. 

Det är väldigt vanligt att affärsfolk, ekonomer och ”uppfinnare” kallar sig själva eller andra ”innovativa” för att personerna ifråga har tänkt på en idé som de uppfattar som ny. Idéerna är i de lägena inte förverkligade eller om de är förverkligade, så har inte ens personernas familjer själva börjat använda idén i sina vardagsrutiner. ”Innovatörerna” i dessa fall har med andra ord inte påverkat och förändrat någonting i ens de minsta av samhällen. Om detta är innovation, då är barn – med deras obegränsade fantasi - de största ”innovatörerna”.

Källa, Facebookstatistik: Zephoria.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.