Vilket pris du ska ta för din vara eller tjänst är ett av alla viktiga beslut du behöver fatta som ny företagare. Bara för att du har en bra produkt eller tjänst betyder det inte att du kommer göra succé på marknaden, du måste också sätta rätt pris som kunderna är beredda att betala.

Vad som är rätt prissättning varierar beroende på vilken bransch du verkar i och vilka kunder du vill ha men du måste också ha med i beräkningen att priset ska täcka företagets kostnader så att man kan hålla företaget på fötter.

Vad är prissättning?

Prissättning handlar om att hitta en väg där du räknar fram ett pris som täcker alla dina kostnader du har för produktion och framtagning av en vara eller tjänst, samtidigt som du får ut så mycket pengar som möjligt efter alla kostnader. Priset bör alltså vara så högt det går men ändå inte så högt att dina kunder väljer att inte handla.

Problemet många stångas med är att man å ena sidan inte vill sätta ett för högt pris eftersom man då riskerar att skrämma bort sina kunder, å andra sidan vill man inte heller sätta ett för lågt och därmed signalera låg kvalitet. Priset påverkat alltså även ditt varumärke då det signalerar kvalitén eller värdet kunden kan förvänta sig, även om det inte är en garanti att högt pris per automatik håller högre kvalitet och vice versa.

Missa inte: 3 vanliga misstag vid prissättning

Nedan listas ett flertal tips och vilken prissättningsstrategi du kan använda dig av. Du får även en länk till en kalkylator som kan hjälpa dig att räkna fram ett pris som passar din produkt eller tjänst.

Till att börja med är det bra att göra en grundlig analys av ditt företag och andra aktörer på marknaden.

  • Analysera dina konkurrenter. Ta reda på vilket pris de tar för samma eller liknande produkter för att få en uppfattning om vad som är en rimlig prisnivå på just din marknad. Detta är kanske extra viktigt när du säljer en tjänst och kanske inte har några direkta kostnader knutna till tjänsten.
  • Analysera dig själv. Vad har du för styrkor, svagheter och kompetenser jämfört med andra aktörer på marknaden. Det är dina styrkor och fördelar som kan rättfärdiga en högre kostnad för kunden.
  • Analysera dina kunder. Ta reda på vad de är beredda att betala för din vara eller tjänst kanske genom en enkätundersökning eller att helt enkelt fråga potentiella kunder vad de tycker att din tjänst eller produkt är värd för dem. Det finns ju en möjlighet att de tycker att din produkt eller tjänst är värd mycket och därför kan tänka sig att betala mer än vad du från början trodde.

Sedan måste du också fundera över vad priset ska täcka för kostnader i företaget, både fasta och rörliga.

Direkta kostnader det vill säga de kostnader som är direkt knutna till produkten eller tjänsten såsom inköps- eller produktionskostnader; indirekta kostnader såsom lokalhyra, personal, marknadsföring, etc. Om du har flera produkter eller tjänster fördelas de indirekta kostnaderna på alla dessa.

För att gå med vinst måste du också lägga på en vinstmarginal på produkten eller tjänsten, det vill säga så mycket du vill gå med vinst för varje såld enhet. Behandla vinstmarginalen som en fast kostnad i dina beräkningar. 

Det allra bästa sättet att kunna hålla ett lågt pris är att sänka företagets kostnader.

Experten: Din prissättning avgör om ditt nystartade företag når framgång eller inte

Rätt prisstrategi

Ett antal prislapparEtt lågt prisläge kan sälja mer men signalerar kanske lite lägre kvalitet. Risken finns att kunderna väljer en konkurrent med högre pris för att vara säker på att få det de eftersöker. Det kan också vara svårt att höja priset vid ett senare skede då dina kunder har vant sig vid ditt företags "ständiga rabatt". Denna strategi kan vara bra att välja då du säljer en vanlig vara eller tjänst då man oftast har pris som konkurrensmedel men med denna strategi måste du självfallet sälja mer för att gå runt.

Ett högt prisläge kan locka de kunder som är ute efter hög kvalitet. I det här fallet konkurrerar du mer med kvalitet och du behöver marknadsföra dina fördelar bra och tydligt. Ett litet företag kan ha fördelen att agera snabbt om man hittar en särskild nisch som kunderna är intresserade av, ett nischat företag kan oftast få ut mer pengar av kunden.

I början kan det vara frestande att erbjuda rabatter och liknande för att locka kunder att köpa din vara eller tjänst. Var då noga med att tala om att det är just en rabatt och att den bara gäller just det köpet för att inte kunden ska tro att det är det rabatterade priset som gäller även i framtiden.

Rabatter påverkar hela ditt företag, inte bara den enskilda affären

Ett företag kan tjäna på att ha olika priser för olika kunder. Olika kunder har olika benägenhet att betala olika mycket. Till och med en och samma kund kan tänka sig att betala olika priser beroende på situation. För att avgöra vem som är villig att betala vad kan du observera dina kunders köpmönster och göra kundundersökningar genom enkäter och/eller fokusgrupper. Snabbare leverans, om kunden kan tänka sig att vänta på leverans (om du som företagare tjänar på det), kunden hämtar produkten själv, är några exempel där man erbjuda annan kostnad för kunden.

Se även: Priset styr vilka kunder du får

Regelbunden inventering

Framöver kan det finnas anledningar att se över dina priser. Till exempel:

  • Om du introducerar en ny vara eller tjänst
  • Om dina kostnader förändras
  • Om dina konkurrenter ändrar sina priser
  • Vid inflation eller annan samhällsekonomisk påverkan
  • Om dina kunder gör större vinster tack vare din produkt eller tjänst.

Att ta reda på vad som är rätt pris är något du bör ägna lite extra tid åt. Sätt dig ner och gör en ordentlig genomgång av allt som kan tänkas påverka företagets prisstrategi: kostnader, konkurrenter, vinstmarginal, etc.

På Verksamt.se hittar du en kalkylator som kan underlätta när du ska räkna ut priset.

Läs vidare: 3 faktorer att ta hänsyn till för att prissätta rätt


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.