Sträck på ryggen och acceptera ditt yrke och var stolt över din uppgift att vara säljare.

Du ska veta att det är säljaren som skapar intäkter till företaget. Intäkter bygger lönsamhet som ger utveckling, lön till de anställda och framtid för hela organisationen. Utan intäkter dör verksamheten. Det är därför ditt arbete är så viktigt och betydelsefullt.

Glöm aldrig det.

Är du säljare på heltid eller deltid
En del är säljare på heltid, professionella säljare som arbetar med kunder och potentiella och framtida kunder. Med potentiella kunder menar jag ”icke-kunder” som har potential att i framtiden bli kunder under förutsättning att de behandlas rätt. Den typen av möjliga kunder brukar bland oss säljare kallas för ”prospects”.

Andra är säljare på deltid, arbetar med support, säljstöd, hjälper till och ger förslag och uppslag. Jag vill mena att alla är vi säljare i olika hög och låg grad och i olika situationer. Kanske säljer du till en kund? Kanske gör du ett inlägg på ett sammanträde eller i en projektgrupp. Du vill få accept för dina idéer. Du vill sälja in din idé. Faktum är att vi hela tiden säljer oss själva, inte bara yrkesmässigt utan relationsmässigt, karriärmässigt och som ett eget varumärke. Du är säljare. Acceptera dig som säljare och väx i din affärsroll.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.