100 miljoner till kvinnors företagande

822
48
Nu har regeringen beslutat om innehållet i den fortsatta satsningen på programmet Främja kvinnors företagande. Det är glädjande att andelen kvinnor som startar företag ökar, men Sverige behöver fler kvinnor som väljer att starta och driva företag. Nytt för i år är satsningen på företagande på landsbygden. Vi lyfter också kvinnors möjligheter att överta företag genom ett ägarskiftesprogram.

Av de 100 miljoner kronor som avsatts i budget fördelas 75 miljoner på fyra prioriterade områden inom programmet. Det gäller då affärs- och innovationsutveckling, riktade insatser mot prioriterade affärsområden, finansiering och attityder/förebilder. Sex miljoner går till ALMI:s mentorskapsprogram och fem miljoner till ambassadörer för kvinnors företagande.

Övriga medel inom ramen för de 100 miljonerna har regeringen ännu inte fattat beslut om. Det är Tillväxtverket som på uppdrag av regeringen samordnar och genomför det ettåriga programmet för att främja kvinnors företagande. Satsningen är en fortsättning på det treåriga program som genomfördes 2007-2009, och resultatet av programmet ska överlämnas till Näringsdepartementet senast den 15 mars 2011.

Den fortsatta satsningen på främjande av kvinnors företagande är ytterligare ett steg mot ett Sverige som uppmuntrar entreprenörskap. Det vill säga ett land som bara ser fördelar med uppfinningsrikedom och företagarvilja, både bland kvinnor och män. Kort och gott - ett bättre Sverige!

Maud Olofsson
Näringsminister
2360
37
Jag ger en ung kvinna råd och där finns ett behov av lån  vid start av företag så frågan är vad det idag finns för möjligheter för henne konkret att få i kapital.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.