Lager vid konkurs

1
Normalt står det i alla avtal med leverantörer att varan förblir leverantörens egendom tills den är till fullo betald.
Vad händer vid en konkurs? Antag att varulagret är värt 2 Mkr (inköpspris) medan leverantörsskulden är 1 Mkr.

Tillfaller hela lagret konkursboet och leveran/tören får hoppas på att få något av sin fordran eller har han rätt att få tillbaka varor till ett värde av 1 Mkr.

Jag antar att lagret tillhör konkursboet eftersom leverantörens villkor bara kan vara gällande visavi företaget, inte konkusboet.

Är det rätt uppfattat?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.