Molnbaserat eller inte?

367
28
Som leverantör s.k. utförare till skattefinansierade kommunal-
och landstingsbaserade kunder är kraven på vår dokumentation
av verksamheten omfattande. Socialstyrelsens m fl krav på
journalsäkerhet är hårda.

Såhär skriver en IT-leverantör som vill att vi skall använda
dem istället för att sköta och lagra vår dokumentation inhouse.

"Om man som utförare lagrar sin brukardokumentation
hos en leverantör istället för i sin egen IT-miljö innebär
det att man anlitar s.k. molnbaserade tjänster. Då ställs
stora krav på att utföraren kontrollerar att leverantören
i sin tur uppfyller alla krav som Datainspektionen ställer.
"

Det låter ju bra. Billigare skall det bli också skriver de.
Men nu blir det svårt:
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap varnar nu för
molnbaserade tjänster -efter flera incidenter och läckage av
hemliga personuppgifter. och varnar för att okritiskt köpa direkt
från hyllan från de som säljer sådan service.

Vad är alternativen till molnbaserade tjänster för oss och andra
som måste hantera personskydd och journalföring och samtidigt
ha ett material som går att kommunicera till exempelvis
socialtjänsten.
Redaktuellt
1406
187
Tja.. hur har det funkat i 50 år innan? Jag är rätt skeptisk till allt som ska finnas i de här molnen nuförtiden. Vad händer om operatören kursar? Om den köps upp av ett annat bolag med andra syften? Servrarna kraschar?
11
Det finns ju risker med att lagra på en egen server också, ifall den kraschar eller att det händer något. Det viktiga är att man gör en ordentlig research innan för att se vilken lösning som är bäst. Konsultera flera olika leverantörer och fråga om deras säkerhetsrutiner och se till att de följer den högsta praxis för datalagring. Det kan säkert vara bra att konsultera en oberoende expert som ger sitt utlåtande. Vi på e-conomic är helt trygga med molnlösningen. Vi tar en backup var 15:e minut och datan lagras på flera olika platser i olika världsdelar om det skulle hända att en server gå sönder eller att något oväntat skulle ske. Vi har värderat att det är den absolut säkraste lösningen för våra kunder, och vi kan garantera dem att de inte förlorar någon data, eller att utomstående kan få tillgång till den. Hoppas du hittar en lösning som passar :) Mvh. Malin
1406
187
Hur garanterar ni att någon utomstående inte kan komma över uppgifterna?
11
Vi har flera olika led som gör att utomstående inte kan komma över data i e-conomic. Du kan läsa mer om det här: http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/sakerhet
367
28
Revisionsstandard RS 3411 är dessvärre ingenting som MSB anser vara tillfredsställande. Menar ni på e-conomic att myndighetens varningar är obefogade?
Redaktuellt
11
Vi anser att vi har den bästa säkerheten man kan ha, och vi kan garantera våra kunder att datan är i säkert förvar. Däremot om det är ett företag som ska jobba på uppdrag mot kommun och landsting, så anser vi att man ska följa deras rekommendationer även om en molnbaserad lösning kan vara minst lika säkert.
632
2
Måste bara försvara "molnet" lite. I stort sett alla bokför nuförtiden på en dator. I stort sett alla har nu en internetuppkoppling till sin dator. Om du har din bokföring på datorn hemma: Du måste se till att ta backup själv löpande för att inte behöva vara rädd att förlora information. Det räcker inte heller att ta backup till en extern hårddisk eller USB-sticka. Du måste använda olika förvaringskällor eftersom man annars kan förlora allt om "backuphårddisken" skulle krascha. Du bör se till att ingen av dessa förvaras på samma ställe som datorn, om en brand skulle uppstå tex. Dessutom så finns ju risken att någon obehörig hackar sig in i din dator och tar del av/förstör/stjäl konfidentiell information (japp, det räcker att du har internet till din dator för att det ska kunna hända). Om du använder en "molnlösning": Din information säkerhetskopieras utan att du behöver tänka på det, betydligt oftare än du själv hade gjort det, och förvaras betydligt säkrare än de flesta har möjlighet till. Om något händer så kan de enkelt återställa informationen eftersom det finns kopior på flera platser. De har en betydligt högre säkerhet en "Svenssons" dator hemma eller "Anderssons" dator på jobbet, vilket minskar risken för att någon obehörig ska komma åt information. Ville bara ge mina synpunkter. Jag tror att "molnet" är framtiden, och redan nu är betydligt säkrare och enklare än alternativet för de flesta företagare.
367
28
[b]De kommunala nämnderna/myndigheterna saknar kompetens.[/b] befarar MSB, eller ambition att ställa relevanta krav och äventyrar därmed sina klienters personskydd. Så även om jag anlitar t.ex. e-conomic och levererar säkrade data till min kund; d.v.s. till kommunen så kan kommunens vidare hantering likväl vara undermålig därför att man okritiskt i sin tur valt ”fel” leverantör för sin datasäkerhet. [b]Lönsam marknad för den som kan leverera säkerhet.[/b] e-conomic har en grymt stor och lönsam marknad bland kommuner, landsting och liknande om man kan övertyga dessa byråkratier om användarfördelarna med e-conomic´s säkerhetsprodukt. Det visar Myndighetens för Samhällskydd och Beredskap rapport tydligt. [b]Inte bättre säkerhet förr, men mindre spridning av den hemliga informationen.[/b] På "den gamla goda papperstiden" hände det ju också av och till att hela buntar med diagnoser, betyg, och sjukjournaler hamnade på kommunen allmänna soptipp.
Redaktuellt

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.