I vilken ände ska jag börja?

13
Jag kommer att få överta 30 % i familjeföretaget då företaget expanderar. Dvs ny byggnad och ökad omsättning. Expanderingen kommer succesivt att öka ännu mer, men detta är steg 1.
Vad ska jag tänka på vid ett inträde?
Finns det bidrag för mig att söka?
Jag skulle gärna vilja förse mig med en utomstående "mentor"- är det en god ide´?
Jag har inte jobbat med affärsutveckling eller ekonomiska frågor alls ännu, utan är väldigt färsk på området. Vet inte i vilken ände jag ska börja att dra i trådarna riktigt.
Vad ger dessa 30% mig för roll i ekonomisk fråga?
Är mycket tacksam för goda råd från er som är mer erfarna!
632
3
Kommer du att vara styrelseledamot eller VD? Eller äger du bara 30% av aktierna?[br][br]Att vara aktieägare ger dig inga rättigheter eller skyldigheter alls ... [br][br]
13
Jag kommer att vara styrelseledamot till att börja med.
632
3
Okej,[br][br]Eftersom du går in som delägare i ett befintligt företag så tror jag inte att det finns några bidrag för dig att söka, jag är ingen expert på bidrag, men jag tror det blir svårt.[br][br]Hur ser övriga styrelsen ut? Vilka äger de andra andelarna? Vad gör ni, vad har ni sagt att du ska ha för roll i företaget. Är du bara styrelseledamot eller har du också en heltidstjänst i företaget? Ska du ta ut lön? Tar de andra i styrelsen lön? De andra ägarna?[br][br]
13
övriga styrelsen är VD (Min mor) och min styvfar, som kommer att ha en mindre roll i företaget. De äger företaget idag.  Jag kommer att jobba heltid med detta och lön behöver jag ju ta ut. De andra kommer att ta ut lön de med, mer än mig och dessutom vill de fortsätta ta ut lön även när de pensionerar sig, då de har satsat mycket av sin privata ekonomi för pensionsdagar där.
632
3
Okej, som jag förstår så kommer ni att driva företaget tillsammans de närmsta åren, och därefter kommer du att ta över helt när din mor och styvfar går i pension.[br][br]De 30% du äger ger dig ju rätt till 30% av utdelningen om man skulle göra aktieutdelning av vinster.[br][br]Annars så blir ju detta helt vad ni väljer, vilka som har ansvar osv.[br][br]Det är jättesvårt att ge några konkreta tips, eftersom jag inte vet något om företaget.[br]Är det många anställda och en stor verksamhet du kommer in i så blir det ju lite annorluna än om det bara är ni tre som jobbar.[br][br]Att ha en mentor kan säkert vara en idé.
13
Just nu är jag anställd i företaget och vi är förutom min mor som arbetar enbart administrativt 2 personer till. (Det är en butik) När vi utökar verksamheten kommer vi att behöva anställa 2-3 personer till. Så verksamheten är ju inte så jättestor.[br]Jag kommer att ta över företaget men det finns 4 syskon, som dock inte har något intresse av att driva butiken eller vara delägare i dagsläget. [br][br]Jag kommer att arbeta med själva butiken inköp och en del webbhandel. Min mor fortsätter att handha den administrativa biten. Hur mycket insyn i det ekonomiska ska jag se till att ha? Kräva att ha?
1165
15
Eftersom du en dag skall ta över, och "köper" in dig med 30%, arbetar där samt sitter med i styrelsen så är det ett högst rimligt krav att du också får insyn i allt. Jag tycker inte att det är orimligt att du har rätt att teckna firma och att ni inte har hemligheter för varandra vad gäller företagets affärer.[br][br]I övrigt skulle jag rekommendera att du tänker lite på det faktum att dina föräldrar vill ha ut någon form av lön som pensionärer, och hur man löser det (Förslagsvis genom att du undan för undan köper deras aktier i bolaget). Tänk också på vad som händer vid dina föräldrars frånfälle, och hur de fyra andra syskonen skall få ut sin laglott, i synnerhet om det inträffar innan du övertagit en tillräckligt stor andel av bolaget för att vara majoritetsägare.[br][br]Att ha en mentor som hjälper dig att inhämta rätt kunskaper och att lära dig om ekonomiska nyckeltal och arbetsgivaransvar kan vara en mycket bra idé.
13
Tack snälla ni, dessa svar har varit väldigt värdefulla för mig! Jag kan säkert komma att fundera lite mera emellanåt;)[br]Dessa råd kommer jag att ta med mig. [br]Var kan man hitta en mentor ?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.