Kan ett privat aktiebolag köpa sina egna aktier?

7
Vet att publika börsnoterade bolag kan köpa aktier i sig själv, förut max 10 % men nu eller snart försvinner den begränsningen också. Men hur är det med privata aktiebolag? Kan det köpa egna aktier? Och sedan sälja till investerare vid behov? Någon som har vet eller har en länk där man kan läsa om detta?
Tack!
632
3
Spontant så säger jag nej. För jag förstår inte hur det skulle gå till...[br][br]Men någon annan får gärna rätta mig.
7
Tack för svar. Verkar bara som att det bara är noterade bolag som kan det och tydligen har man tagit bort begränsningen om 10 % nu.[br][br]Fanns dock på förslag 2004 att även tillåta återköp för privata aktiebolag.[br]"Runar Patriksson m.fl. (fp, m, kd, c) anser i motion 2004/05:L326 att[br]även onoterade aktiebolag skall ges rätt att återköpa egna aktier. En[br]möjlighet till förvärv av egna aktier i onoterade bolag skulle, enligt[br]motionärerna, underlätta en omstrukturering av ägandet. Det gäller[br]särskilt i löntagarägda företag och familjeföretag när det uppstår[br]situationer där en eller flera delägare vill avsluta sitt ägande utan att[br]det finns någon utomstående köpare som är villig att köpa aktierna.[br]Motionärerna framhåller att en möjlighet till återköp av egna aktier[br]skulle underlätta s.k. generationsskiften och att det är angeläget att[br]en lagändring kommer till stånd snarast möjligt. Ett tillkännagivande[br]begärs i enlighet med detta.[br]Utskottets ställningstagande"[br][br]http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2004/05&bet=LU12

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.