Egenavgifter, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

2
Jag är i första fasen av att starta ett nytt företag. Företaget kommer ha två ägare, en anställd och ha bolagsformen handelsbolag.Jag har lite frågor angående egenavgifter, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Tre ord som, om jag förstått rätt, innebär samma avgift.Den fråga jag har angående dessa är hur de betalas? Ska jag betala dessa avgifter då företaget betalar ut lön eller ska man betala dessa avgifter på hela vinsten företaget gör? I så fall, ska lokalhyra, telefonräkningar, bredband och andra utgifter betalas efter detta är avdraget?Jag läste på Skatteverkets hemsida och förstod det som så, men tycker det verkar konstigt eftersom avgifterna innebär bl.a. ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift och allmän löneavgift. Vilka betalas detta för i sådana fall?Mycket tacksam för svar!Hälsningar;

Laban Larsson
589
1
Till den anställde betalar du lön. På lönen betalar du arbetsgivaravgifter, detta betalas in en gång i månaden till Skatteverket, tillsammans med den skatt du dragit från den anställdes lön. [br] [br]Egenavgifter betalar du och din kollega på överskottet från handelsbolaget, som ni deklararer för i er deklaration (egenavgifterna kommer alltså med i ditt slutskattebesked).
2
Okej... men innebär det att man måste betala dessa avgifter på hela vinsten? Eller kan man spara undan pengar på andra konton i företaget och köpa exempelvis en bil på företaget när man sparat undan de pengarna, eller måste det betalas egenavgifter på de pengar man tänkt köpa en företags-bil på? [br] [br]Tacksam för svar!
589
1
Det går att spara en mindre del i sånt som periodiseringsfonder. Men i övrigt skattar du för hela vinsten som inkomst. [br] [br]Det här tycker jag är en av de större nackdelarna med HB och enskild firma.
sf
[quote="Jorgen"]Det går att spara en mindre del i sånt som periodiseringsfonder. Men i övrigt skattar du för hela vinsten som inkomst. [br] [br]Det här tycker jag är en av de större nackdelarna med HB och enskild firma.[/quote] [br] [br]Det där var ju inte riktigt sant. Det är ju just det förhållandet att man inte behöver betala skatt på den vinst man inte tar ut, som är den stora fördelen med EF och HB jämfört med AB. [br] [br]Man få alltså först avsätta 30% av resultatet (innan egna uttag) till periodiseringsfond, och på detta skattar man ingenting. [br] [br]Sedan får man avsätta resten av det man har kvar till expansionsfond och på det skattar man 28%, dessa 28% får man sedan tillbaka det år när man så att säga använder pengarna. [br] [br]Enkelt uttryckt, man behöver bara skatta för de egna uttagen, resten av vinsten kan man överföra till följande år. [br] [br]Stig Forsberg [br][url]www.enskildfirma.nu[/url]
589
1
Jadu, sf. Det var ett konstigt inlägg. Skulle möjligheten att spara vinstmedel vara STÖRRE i HB och enskild firma än i AB? Det är du nog ganska ensam om att tycka. [br] [br]Det är ju inte fullt så enkelt som att du alltid kan sätta av hela vinsten till expansionsfond. Och med tanke på att det rör sig om "pengar i fickan" för företagaren kan det vara självbedrägeri att göra så här. Om verksamheten går dåligt när man sen måste återföra medlem är det inte kul alls. [br] [br]Konstiga råd av någon som gör reklam för sin verksamhet för enskilda firmor (är det OK med egenreklam här nu?).
sf
Jahadu, Jorgen. Vad var det som var konstigt? [br] [br]Ifall du tog och bättrade på dina kunskaper om olika företagsformer så kanske du inte skulle tycka att det vore så konstigt. [br] [br]Jag vet inte vad du menar med "pengar i fickan". Du får till expansionsfond avsätta den del av vinsten som du inte tagit ut. Någon jätterisk med det ser jag väl inte heller, genom att det du sätter av är tillgångar som finns i rörelsen, alltså inte pengar du tagit ut och kanske förbrukat. När du väl tar ut dem, så får du skatta då. [br] [br]Den stora risken med EF och HB är ju att inte ha koll på hur mycket skatt man är skyldig och därför göra för stora uttag, men som sagt, det har ingenting med avsättning till expansionsfonder att göra. [br] [br]Det "konstiga" rådet här var alltså att det går alldeles utmärkt i EF och HB att avsätta vinst till expansionsfond och sedan t ex nästa år använda dessa medel till att köpa en bil och på så sätt ha undvikit att skatta för beloppet. [br] [br]Stig Forsberg [br][url]www.enskildfirma.nu[/url]
589
1
Undvika att skatta genom att köpa en bil? [br] [br]Ska du kostnadsföra hela bilinköpet då? Lycka till med det i så fall.
720
Efter fem år är hela bilen kostnadsförd, det är väl inget konstigt i det? [br] [br]Det verkar som här behövs ett exempel för att det ska bli begripligt. [br] [br]Antag att man har ett bolag och det ända som händer under ett år är att man köper en sak för 100.000 och säljer den för 200.000, alltså en vinst på 100.000 kr. Nu bortsser jag helt från moms eftersom det inte är det detta handlar om. [br] [br]Den som äger bolaget har detta vid sidan om och låter alla pengar finnas kvar i bolaget men vill betala så lite skatt som möjöligt. [br] [br]I ett AB sätter man av 25% i periodiseringsfonder och får därefter ett resultat på 75.000. Det resultatet beskattas med 28%, dvs 21.000 och efter att skatten betalts så är resultatet i bolaget 54.000 men i likviditet finns 79.000 [br] [br]I en enskild firma sätter man också av 25% i periodiseringsfonder, alltså 25.000 varefter resultatet blir 75.000. Man kan välja 30% men för att få likvärdiga siffror så kör jag också här med 25% i avsättning. Nu ska man räkna på möjligheterna att sätta av till expensionsfonder. Tillgångarna i bolaget är 100.000 (200.000 i intäkter-100.000 i inköpskostnader) och skulderna är 25.000 (periodiseringsfonden), alltså är underlaget för beräkningen av expansionsmedel 75.000. Genom beräkningar kommer man då fram till att man i praktiken kan sätta av 104.000 i expensionsmedel men eftersom detta inte får överstiga resultatet så görs en avsättning med 75.000. Skatten på dessa 75.000 är 28%, dvs 21.000 och efter att skatten betalts så är resultatet i bolaget 0 och likviditeten 79.000. [br] [br]Som synes, skatten är densamma i bägge bolagsformerna och de kvarvarande likvida medlen detsamma. [br] [br]Nu går vi över till år 2. Detta året händer inget annat än att man i bägge bolagen köper en bil för dessa 79.000 man hade kvar i likviditet. Jag vet att man inte kan göra det om man inte kör mer än 300 mil/år så här borde vara kostnader för bensin också men just nu bortser vi ifrån detta. [br] [br]Vid bokslutet skrivs bilen av med maximalt belopp dvs 30%, alltså 23.700 varefter bägge bolagen redovisar en förlust på detta belopp. [br] [br]Eftersom AB:et satt av 25.000 i periodiseringsfonder löser man nu upp 23.700 av dessa, resultatet blir 0, ingen skatt att betala och man har nu helt sluppit ifrån skatt på 23.700 kr från fgårs resultat. [br] [br]I den enskilda firman gör man samma sak, man löser upp periodiseringsfonden med 23.700 så att årets resultat blir 0 kr. Sedan är det dags att titta på sina expansionsmedel. I år är tillgångarna 79.000-23.700 dvs 55.300 och skulderna bara 1.300 (kvarvarande periodiseringsfond). Genom beräkningen kan expensionsmedlen i år uppgå till 75.000. Det är den summan som avsattes förra året så i år kan man inte göra nya avsättningar men behöver heller inte lösa upp något, fonden ligger kvar orörd. [br] [br]Och så över till år tre, fortfarande ingen verksamhet bara nya avskrivningar i år med 30% på bokfört värde, alltså 16.590 kr. [br] [br]I AB:et har man 1300 kr kvar att lösa upp i periodiseringsfonden men trots detta visar bolaget i år en förlust på 16590 - 1300 = 15.290 kr. Den förlusten kan sedan kvittas mot vinster ett år när bolaget går bra, om det kommer att gå bra. [br] [br]Den enskilda firman har samma läge, även här blir årets förlust 15.290 kr. Men här måste man ju ocskå räkna på expansionsmedlena. Årets tillgångar är 79.000-23700-16590= 38.710 kr och skulder finns inga alls nu. Underlaget för beräkningen blir alltså 38.710 vilket ger en möjlighet att ha 53.764 kr i fonden. Bolaget hade ju 75.000 när året började så i år måste fonden lösas upp med 21.236 kr. Detta blir en pluspost i resultatet vilket gör att årets resultat blir 5.946 kr, av detta ska 25% sättas av till egenavgifter vilket ger ett beskattningsbart resultat på 4.460 kr. Skatt och soc som ska betalas på detta resultat blir tillsammans ca 2680 kr. Eftersom man nu löser upp expensionsmedelsfonderna med 21.236 kr så får man tillbaka skatten man tidigare betalade vid avsättningen motsvarande den återförda delen, alltså 28% på 21.236 vilket är 5946 kr. Nettoeffekten av skatten detta år blir alltså att den enskilda firman får TILLBAKA ungefär 1400 kr. [br] [br]Expensionsmedel är alltså en möjlighet för att så långt möjligt är likställa skatterna mellan en enskild firma och ett AB så att det inte ska vara de skattemässiga reglerna som gör att man väljer en bolagsform framför en annan. Det som gör det gynsammare för en enskild firma här är att ett AB som går med förlust inte kan kvitta den mot annat än framtida vinster när man inte längre har några obeskattade reserver att använda sig av. En enskild firma fungerar i princip på samma sätt med undantag av om man har gjort avsättningar till expansionsmedel också. Eftersom skatten på dessa återbetalas vid upplösningen så kan man i viss mån få tillbaka skatt man betalt på tidigare års resultat.
sf
En stor eloge till ditt begripliga exempel, Redkon. [br] [br]Jag vill bara tillägga nedanstående för att ännu mer poängtera att det finns stora möjligheter att skjuta fram skatt i enskild firma. [br] [br]Det faktum att, som Redkon påpekade, man får avsätta 30% i periodiseringsfonder i EF jämfört med 25% i AB och att underlaget för denna procentsats i EF är "innan lön" och i AB "efter lön" medför att ett större belopp kan skjutas fram i EF jämfört med AB. [br] [br]Ifall man utökar Redkons exempel och säger att intäkterna istället var 300.000 och att "lön" inklusive skatt och arbetsgivare/egen-avgifter togs ut med 100.000 skulle "vinsten" fortfarande bli 100.000. I AB skulle 25% av 100.000 = 25.000 kunna avsättas i periodiseringsfond och 28% av 75.000 = 21.000 betalas i skatt. I EF skulle 30% av 200.000 = 60.000 kunna avsättas i periodiseringsfond och 40.000 i expansionsfond vilket skulle medföra en skatt på 28% av 40.000 = 11.200. [br] [br]ifall nu målet vore att kunna köpa en så dyr bil som möjligt, skulle man i AB nästa år kunna köpa en bil för 79.000 medan man i EF skulle kunna köpa en bil för 88.800 (man kan givetvis undra varför man inte köpte en bil under första året för 100.000). [br] [br]Det ska poängteras att ju mer man avsätter i periodiseringsfond, desto mer får man skatta i framtiden. Det finns alltså stora möjligheter att skjuta fram skatt i enskild firma, men det gäller att löpande ha koll på hur man ligger till skattemässigt. Annars är risken stor att hamna i en skattefälla. [br] [br]Stig Forsberg [br][url]www.enskildfirma.nu[/url]
589
1
Vad har ni tänkt att företagaren ska leva av? Om företagaren lever av de pengar som är undansatta i fonder, vad ska han då senare använda för pengar för att betala skatt när han väl väljer att skatta ut pengarna (någon gång måste det ju göras, om inte företaget går minus och det ska vi väl inte utgå ifrån)?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.