"Momsen är aldrig en kostnad"

1
Tjena!

Har sett att det skrivs hej vilt på Internet härinne och på andra sidor där dem försöker förklara hur det här med att "dra av momsen" fungerar. Det bedyras höger och vänster att denna skatt "aldrig" är en kostnad för företagare och att det är konsumenten som betalar denna skatt egentligen.

Detta stämmer ju inte egentligen eftersom jag endast får kvitta utgående moms mot ingående moms och mellnskillnden ska betalas till skatteverket eller till mig. Om min utgående moms är högre än min ingående moms dvs om jag köper en vara för 100 kr ink moms och sedan säljer denna vara för 120 kr ink moms då betalar jag momsen för varan och mellanskillnaden till skatteverket. Hur kan detta "inte" vara en kostnad för mig som företagare ?
Detsamma gäller om min ingående moms är samma som den utgående, jag slipper mellanskillnaden men jag betalar ju momsen på varan jag köpt in och detta är ju en solklar kostnad. Enda gången momsen inte blir en kostnad är ju om min ingående moms är större än min utgående, eller har jag helt fel? Ett företag med mer ingående moms än utgående är ju inte direkt ett vinstdrivande företag eller? Ser ni andra företagare till att er ingående moms alltid är högre än er utgående eller hur gör ni?
Vill förtydliga att jag inte e här för att kritisera eller debattera om skatter, jag vill bara förstå och få det att gå ihop så att jag kan bli mer strategisk med min affärsplan. Tack för er tid! 🙂
39
Momsen är som de säger ingen kostnad utan en skatt på konsumtion. Vi slussar vidare skatten till konsumenten som egentligen betalar den. Betalar man in mycket moms betyder det för det mesta att man har en bra vinst men så finns det ex byggföretag med omvänd skattskyldighet och de får nästan alltid tillbaka moms. I resultaträkningen och i budgetar räknar men inte med momsen men i en kassaflödesanalys tar man med momsen för att hålla koll på hur pengarna kommer in och går ut.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
2
Din kund betalar den utgående momsen till dig när denne köper din vara/tjänst. Så man kan säga att du bara skickar momsen vidare till staten från kunden. Ingående moms som du betalar för din inköpta vara/tjänst får du tillbaka från staten. Säg att din kund betalar 100:- i moms till dig, du betalar den vidare till skv = 0:- Du köper en vara som är belagd med 100:- moms, du får tillbaka detta från skv = 0:-
Meim
976
52
De svar som inkommit är förstås korrekta, men jag förstår frågeställarens skepsis till påståendet att moms inte är någon kostnad för säljaren. För ett företag som säljer till andra företag är det nog alltid så att momsen inte ses som någon kostnad utan där är priset exklusive moms det som både säljare och köpare tittar på. Men för det företag som säljer till privat-personer på en konkurrensutsatt marknad är det priset inklusive moms som utgör en marknadsföringsfaktor, priset exklusive moms är där totalt ointressant för köparen. Då kan det t.o.m. vara så att den potentiella kunden överväger att istället köpa en momsfri vara/tjänst för de pengar som finns tillgängliga. Så i sådana fall kan absolut moms betraktas som en kostnad för säljaren.
39
Men en tjänst eller vara kan väl inte säljas momsfritt av ett företag och med moms av något annat företag? Om en produkt är satt att ha 25% moms så gäller det för alla företag som säljer den produkten.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
976
52
Samma vara/tjänst har självklart samma momssats oberoende av säljare. Det jag försökte förmedla var att en privatperson med begränsad summa pengar kan välja att spendera dem på en annan vara/tjänst med lägre moms istället för en vara/tjänst med högre moms p g a att den upplever det som att det blir mer värde för pengarna. Mycket hypotetiskt förstås, men det visar på att det kan vara en nackdel för den säljare som tvingas lägga moms på sin försäljning jämfört med den säljare som inte behöver göra så. Och då blir momsen en form av kostnad för den aktuella säljaren. För att spinna vidare kan det även finnas varor/tjänster som i och med momspåslaget hamnar över gränsen för den potentiella köparens förmåga och därmed ingen försäljning blir av. Jag vill alltså komma fram till att momspåslaget definitivt kan påverka ett företags försäljning negativt trots att det teoretiskt inte är någon kostnad för företaget och då påverkar det företagets resultat på samma negativa sätt som en kostnad skulle göra. Blev lite filosofiskt det här, men min andemening är att jag förstår frågeställarens skepsis till påståendet att moms aldrig är en kostnad för säljare. Ur en synvinkel håller jag med denne, det är inte en självklarhet att man i alla lägen ska se det på det sättet.
39
Aha, då förstår jag. Jo en sådan situation är såklart inte helt omöjlig.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
19
1
Citerar Stig här "Mycket hypotetiskt förstås, men det visar på att det kan vara en nackdel för den säljare som tvingas lägga moms på sin försäljning jämfört med den säljare som inte behöver göra så. Och då blir momsen en form av kostnad för den aktuella säljaren." Vilken säljare menar du kan sälja varor utan moms, utan att bryta mot lagen?
976
52
Jag menar alla säljare som säljer momsfria varor eller tjänster. Det jag är ute efter är att det är olika momssatser på olika varor/tjänster och då kan det uppstå en situation där en köpare med begränsade resurser hellre väljer att köpa en vara/tjänst med lägre moms än en med högre p g a att den tycker sig få mer värde för sin erlagda pengar. En sådan hypotetisk situation visar på att det i det fallet är en nackdel att behöva lägga på moms och då kan momsen betraktas som en "kostnad" för den aktuelle säljaren.
19
1
Den situationen kan ju aldrig uppstå i verkligheten. Det finns ju inte två säljare som säljer samma vara där den ena säljer den utan moms och den andra med. Såvida den ena inte säljer den svart.
976
52
Peter, den situation jag skrivit om är att en köpare väljer en ANNAN tjänst/vara p g a att den har lägre moms.
19
1
Ja men situationen kommer ju vara densamma för samtliga näringsidkare eftersom samma regler gäller för alla. Du skriver ju att en konsument kan välja en vara med lägre momssats från en annan säljare. Men köparen kommer ju aldrig hitta det han är ute efter med en lägre momssats någon annanstans eftersom samma momsregler gäller för alla. Vill kunden tex. ha virke så är det 25% moms som gäller ÖVERALLT, men det är klart att han kan köpa kaffe för pengarna istället och bara betala 12% moms...men jag förstår inte vitsen med en sådan jämförelse.
976
52
Som jag skrev tidigare så är det teoretiskt helt rätt att betrakta momsen som endast en administrativ börda för ett företag som inte har något med kostnad att göra. Men, i vissa situationer kan momsen ändå betraktas som en kostnadsmässig börda och det handlar då om situationer när kunden är en privatperson eftersom dessa är intresserade av priset inklusive moms. Ett exempel kan vara att kostnaden för en vara inklusive moms hamnar över smärtgränsen hos den tilltänkte köparen så att köpet inte blir av, exklusive moms hade köparen accepterat priset. Då har säljaren förlorat en intäkt på grund av moms, den var i det fallet mer än en administrativ börda. Ett annat exempel kan vara att en privatperson vill både köpa en ny soffa och en resa, denne har dock en begränsad summa pengar att spendera. Privatpersonen väljer då resan därför att den upplevs ge mer valuta för pengarna, hade det inte varit olika momssatser på soffan och resan hade det varit tvärt emot. Hypotetiskt ja, men min andemening med alla dessa inlägg har varit att visa på att moms definitivt kan ha påverkan på ett företags intäkter och en utebliven intäkt har i praktiken samma påverkan på resultatet som en kostnad.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.