Lågbeskattad aktieutdelning och ny delägare.

8
Startade före årskiftet ett nytt AB, helägt av mig, med räkenskapsår = kalenderår.
Det betyder att jag kan inte göra årsbokslut förrän i januari och därmed inte besluta på årsstämman dela ut nåt av vinsten förrän då (3 dagar efter).
Så långt inga problem.

Men nu har jag tänkt att ta in en delägare på 48%-andel.
För att delägaren ska få ut lågbeskattad utdelning under 2013 måste ägarförhållande vara registrerade före 1/1 2012.
Om vi gör det så kommer det att ske före årsstämman.
Om den beslutar om utdelning så kommer jag kunna få aktieutdelning lågbeskattad (upp till schablon då företaget ej hade lönekostnader förra året) medan ny delägaren måste beskatta den som arbetsinkomst.

Finns det nåt jag missat?

Eller finns det nåt sätt för mig att få första utdelning själv och därmed lågbeskattad men ändå så att nya delägaren kan vara registrerad 1/1 så nye delägaren kan framledes lika lågbeskattad utdelning?

Känns som jag gjort en miss med att inte ha brutet räkenskapsår pga detta. Annars spelar det inte så stor roll.
589
1
Vilket bokslutsår bolaget har spelar mindre roll i det här sammanhanget. Har du haft ett bokslut per 2010-12-31? Har du i så fall ett resultat som gör att du kan ta utdelning?
8
Starttid 2010-12-17 och fick första intäkten i mars dvs kan inte haft något resultat att dela ut ännu. Dock då jag var ägare 2011-01-01 så har jag väl rätt till lågbeskattad utdelning under 2011? Men kan inte ta det förrän tidigast januari 2012 väl då det inte finns nåt resultat förrän då? Och då är min kompanjon delägare och ska ha aktieutdelning också. Givetvis har kompanjonen rätt till viss lågbeskattad aktieutdelning under 2012 då denne kommer vara registrerad som ägare 2012-01-01. Men jag har ju mitt belopp från i år uppskjutet och om utdelningen blir större än hennes lågbeskattade andel så kommer våran beskattning på utdelning beskattas olika. Det så länge mitt uppskjutna belopp är utdelat.
3
Går det inte bara att besluta detta i årsstämman? Dvs en punkt med beslut om vinstutdelning tillfaller ägare för kalenderår 2011 och att den tillkommande delägaren from 2012-01-01 inte kan få vinstutdelning förrän efter 2012-års resultat?
8
Går det skulle det lösa problemet. Trodde att att alla aktieägare på årsstämmodagen var tvungna att få del av aktieutdelningen? Men om man kan bestämma att aktieinnehavare 2011-01-01 har rätt till utdelning för 2011 som utdelas under 2012 så är det frid och fröjd.
3
Hittade en ok sida med lagen http://www.ijuridik.se/aktiebolagslagen/ På bolagstämman ska ni utse styrelsen och inte nya ägare. Tyder jag lagen rätt så kan den tillkommande ägaren skrivas in i aktieboken närsom under året när du tex överlåter aktier. Ska ni däremot öka antalet aktier eller ändra värdet får detta också beslutas på bolagsstämman. Detta ska då registeras och då kan hon vara delägare. Är ju inte helt enkelt detta känner jag så det vore bra om du fick konsultation från en revisionsbyrå. Brukar kosta ca. 300 kr/timme om ni inte dealar fram ngt annat. När det gäller vinstutdelningen så tar styrlesen (antar att du sitter i den också) fram ett förslag hur detta ska fördelas. Förslaget beslutas på bolagsstämman.
8
Hon ska bli delägare under hösten genom ett köpebrev samt registrering i aktieboken (anmälan till bolagsverket). Måste bli före årsskiftet så hon inte missar sin del Om det går på årstämman bestämma att aktie 1-26 (dvs mina) får utdelning x kr och övriga 0 så löser sig vårt problem. Frågan om det är tillåtet? Bäst att kolla upp det med skattejurist kanske. Tack för länken. Där står det under utdelning "1. beloppet av den utdelning som skall belöpa på varje aktie" Så jag misstänker att det måste vara samma belopp på varje aktie men värt att kolla upp.
3
Jo det är frågan om det är tillåtet. Har inte heller nån susning. Bäst du kollar med nån jurist som du är inne på. Blir lite nyfiken nu så du får gärna skriva här sen när du fått svar!
8
Till slut har jag tagit tjuren vid hornen och fråga skatteverket. Fick till svar att jag kan hålla bolagsstämma där styrelsen bestämmer storleken på aktieutdelningen. Det kan jag göra i december någon gång och genom att kolla på balansräkningen kan jag bedöma rimlig nivå på utdelningen. Några dagar efter kan vi registrera ändring av ägarförhållandena, bara det är klart före 1/1 2012. Det betyder att jag får ensam lågbeskattad utdelning när årsbokslutet är klart och nye delägaren kommer med i loopen för lågbeskattad utdelning. Dock om utdelningen inte blir för mitt hela sparade utrymme, dvs schablonen då lönerna var 0 förra året, så har jag lite mer i lågbeskattad utdelning nästa år än den nye.
632
3
Jag kan tyvärr inte motivera mitt svar på ett bra sätt, men jag vill hävda att det blivit något missförstånd här. I december borde du inte kunna besluta om någon utdelning, eftersom du inte har något fritt eget kapital. Det uppstår inte förräns i bokslutet 31/12. Det måste finnas tillgängliga vinstmedel för att du ska kunna besluta om utdelning. Och utdelningen tillfaller de som är aktieägare. Men kanske går det att lösa med en gåva?
8
Gåva hur menar du? Isf. varje år, tror inte någon ny delägare skulle vilja gå med på det. Tänk om bolaget köps upp och jag får för mig att ta alla pengarna. Frågade skatteverket exakt att bestämma om utdelning innan årsskiftet dvs före bokslut och sen genomföra ändringen i ägarförhållandena före 1/1. Det skulle gå bra men skulle försiktig och inte bestämma om högre utdelning än företaget klarar av. Jag skulle kolla balansräkningen vid tidpunkten och räkna bort skulder som skatt (inkomst,moms, bolagsvinstskatt) och räkningar som kommer före årsskiftet. Själva utbetalningen kan inte ske förrän årsbokslutet är klart dvs finns ett fritt eget kapital att dela ut. Tänkte lämna lite marginal utifall jag räknat fel. Sen skulle jag räknat helt fel så kanske det går att korrigera utdelningsbeslutet under en extra insatt stämma. Hoppas inte skatteverket ljugit för mig. Hade jag haft brutet så hade jag redan tidigare i höst kunna ta utdelning själv och haft god tid på mig ändra ägarskapet. Men men det tänkte jag inte på när jag startade.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.