Digitala fakturor och kvitton - måste de skrivas ut?

50
Hej!

Jag har flera kvitton på mailen. Måste dessa skrivas ut och sättas in i bokföringspärmen? Hade varit skönt om det räckte att ha dem digitalt.
Viktor Jarnheimer
632
3
Ja, såvida dem inte är kopplade till programmet och kan ses genom att klicka upp den verifikationen i bokföringsprogrammet.
394
1
Detta är en intressant frågeställning. I bokföringslagen SFS 1999:1078 står att man ska spara underlagen för affärshändelserna i den form man erhållit dem. Har mån fått en e-faktura eller en faktura via mailen så ska det räcka att även spara den digitalt. Man kan för överskådlighetens skull skriva ut en verifikationslista per månad från bokföringsprogrammet.[br][br]BFL 5 kap 6§[br][br][i]Verifikationer[br]6 § För varje affärshändelse skall det finnas en verifikation.[br]Om företaget har tagit emot en uppgift om affärshändelsen i den[br]form som anges i 7 kap. 1 § första stycket, skall denna[br]uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt[br]7 och 8 §§, användas som verifikation.[br]Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna[br]verifikationen, får bokföringen grundas på en särskilt[br]upprättad hänvisningsverifikation.[/i][br][br]BFL 7 kap 1§[br][i]Former för bevarande[br]1 § Räkenskapsinformation skall bevaras i[br]1. vanlig läsbar form (dokument),[br]2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller[/i][br][i]3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt[br]uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium)[br]och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som[br]avses i 1 eller 2.[br][u]Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med[br]räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon[br]annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom[br]till företaget. [/u]Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium[br]med räkenskapsinformation som företaget självt har upprättat[br]skall bevaras i det skick materialet fick när[br]räkenskapsinformationen sammanställdes.[/i]
Ulf Bjarme
50
[quote author=Ulf Erik link=topic=8220.msg36968#msg36968 date=1292171717][br]Detta är en intressant frågeställning. I bokföringslagen SFS 1999:1078 står att man ska spara underlagen för affärshändelserna i den form man erhållit dem. Har mån fått en e-faktura eller en faktura via mailen så ska det räcka att även spara den digitalt. Man kan för överskådlighetens skull skriva ut en verifikationslista per månad från bokföringsprogrammet.[/quote][br][br]Tack! Intressant! Jag använder inte ett bokföringsprogram där man lägger in verifikationerna i programmet. Däremot har jag dem alla numrerade i en mapp. Alla i PDF-format med tre backuper. [br][br]Jag får skriva ut dem för att vara på den säkra sidan.
Viktor Jarnheimer
394
1
Jag menade att du inte behöver skriva ut varje enskild elektronisk faktura utan att det räcker med att du skriver ut en verifikationslista exempelvis en gång per månad med de registreringar du gjort i bokföringsprogrammet. Sedan måste du spara underlagen som pdf filer i 10 år (kommer snart en ny lagstiftning om 7 års arkiveringstid).
Ulf Bjarme
50
[quote author=Ulf Erik link=topic=8220.msg36972#msg36972 date=1292187430][br]Jag menade att du inte behöver skriva ut varje enskild elektronisk faktura utan att det räcker med att du skriver ut en verifikationslista exempelvis en gång per månad med de registreringar du gjort i bokföringsprogrammet. Sedan måste du spara underlagen som pdf filer i 10 år (kommer snart en ny lagstiftning om 7 års arkiveringstid).[br][/quote][br][br]Kanon! Då skriver jag ut verifikationslistan och inte de övriga 300 sidorna. Tusen tack för hjälpen, Ulf!
Viktor Jarnheimer
55
Jag säljer varor via PayPal, BankGiro och Faktura. Idag skriver jag ut och buntar ihop alla kvitton i min bokföring. Det går mycket papper och tid nu när verksamheten börjar gå lite bättre. Varje PayPal-försäljning genererar två verifikat, ett där själva betalningen och bankkostnader redovisas och ett där varor, frakt och moms redovisas. Jag skulle nu vilja göra på följande vis och undrar om det är ok:[br][br]- För varje dag sammanställer jag i t e x excel en "dagsförsäljningsrapport" som innehåller en summering av alla dagens försäljningstransaktioner (debet kassa, debet PayPal, debet Bank, kredit försäljning, kredit sålda frakter etc).[br][br]- Alla enskilda händelser, såsom varje paypal-transaktion, varje bankgiroinbetalning, varje kundkvitto, skriver jag endast ut och lagrar i pdf-format (bortsett från att kunden får ett papperskvitto med i paketet)[br][br]Är detta alltså ok?[br][br]En vidare effektivisering skulle vara att skippa pdf-utskrifterna av paypal-transaktioner och bankgiro-transaktioner och istället spara månadsrapporter på dessa istället för varje enskild händelse..[br][br]Är detta också ok eller måste varje enskild försäljnings samtliga dokument lagras separat?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.