Telenor

1
Hej, jag vill uppmärksamma alla entreprenörer på ett olagligt användarvillkor i Telenors kundavtal, (detta gäller sannolikt hela telekombranschen), vilket kostar dig som företagskund en del onödiga pengar. Under Allmänna villkor § 5 förbjuder Telenor användning av en privat uppkoppling mot nätet i kommersiellt syfte. Telenor kan förvisso skriva vilket trams och strunt de vill i sina villkor men saknar villkoren lagstöd är de ogiltiga. § 5 är definitivt ett olagligt villkor enligt Förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning, om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Där står att läsa:

Slutanvändaren ska äga rätt att anskaffa och distribuera info och innehåll, använda och tillhandahålla applikationer och tjänster, och bruka valfri terminalutrustning, oavsett slutanvändarens eller tillhandahållarens lokalisering eller plats, ursprung eller destination för info, innehåll, applikationer eller tjänster, genom sin internetåtkomstspunkt.

Märk väl att Förordning (EU) 2015/2120 är en lag med direkt verkan. Det innebär bl.a. att den gäller utan att någon domstol fastställer saken. Slutanvändare är alla användare, tillhandahållare är internetleverantören och internetåtkomstspunkt är uppkopplingen mot nätet. En internetleverantör får naturligtvis dela in sina kunder i privata och företag och sätta olika priser på sina tjänster, men endast om tjänsterna gäller surfhastigheter, däremot förbjuden att ta ett högre pris för samma tjänst av en företagskund.

Jag uppmanar alla vilka drabbats av telekombolagens skrupelfria och formidabla rovdrift att ringa eller mejla eller posta krav på återbetalning av den överdebitering de pysslat med. Samtidigt borde alla ringa eller mejla eller posta klagomål till Post och Telestyrelsen (PTS) vilken är den myndighet som reglerar internetmarknaden. Telekombolagen kommer knappast frivilligt göra rätt för sig utan blankt vägra. Ge inte upp! Det blir sannerligen inte lätt då man inte kan påräkna stöd eller hjälp av PTS. De har valt sida för bolagen mot medborgarna. Jag vill också varna för att vända er till Telekområdgivarna, betalda av telekombranschen är de ett rent skämt och kommer endast leda till besvikelse.

Det är väl knappast någon nyhet att man som småföretagare ofta står ensam men ni som är anslutna till branschorganisationer kan ta frågan med dem. Annars slå er samman, ex.vis på detta forum och utnyttja era dyra företagsförsäkringar till att anlita erkänt duktiga advokater och driv frågan som en grupptalan. Vik inte ner er med mindre än en korrekt ersättning, minst för den period abonnemanget varat plus eventuell kompensation. I värsta fall ta ärendet till EU-domstolen vilken äger anständighet att tolka lagen bokstavstroget och onekligen ge er rätt. God jaktlycka.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.