All rekrytering är positiv

1
Såvida du inte har en onaturligt hög personalomsättning bör du inte se rekryteringar och således inte heller uppsägningar som något negativt, visst rekryteringsprocessen kan i sig vara ett jobbigt och tidskrävande moment men jag menar ändå att det finns något positivt med alla rekryteringar. Rekrytering kan vara ansträngande av olika anledningar, bland annat kan det vara känslomässigt påfrestande, man kanske har mist en nyckelperson, det är tidskrävande och i många fall kan det vara svårt att hitta den man söker. Men det positiva uppväger i de flesta fall de negativa, och ja, även om det handlar om en nyckelperson.

Uppsägningar och rekryteringar är inget onormalt, tvärt om, det är nästan en förutsättning för en dynamisk och framåtsträvande verksamhet. Det är en del av en verksamhets utvecklig. De människor som stannar alltför lång tid hos en och samma arbetsgivare och samtidigt arbetar med snarlika arbetsuppgifter löper stor risk att arbeta utifrån vana och rutiner istället för att aktivt söka ny kunskap och nya sätt att arbeta efter. Visst människor kan var mottaglig för andras idéer och förändringsförslag men i slutänden har de samma gamla grundsyn, dessa personer tillför egentligen inget nytt och de framstår mer som vad man inom styrelsearbetet kallar för ”publik”, en person som är närvarande men inte bidrar. Personlig utveckling och personalmannaskap är nyckeln till låg personalomsättning, förmår du regelbundet omfördela, utveckla och reformera arbetsroller och -uppgifter under en tidperiod på mellan två och tre år har du en god förutsättning att bevara din personal. Två av de vanligaste anledningarna till varför personal säger upp sig är nämligen bristande ledarskap och understimulerade arbetsuppgifter. Din roll i sammanhanget är att skapa balans mellan de motiverande och utmanande arbetsuppgifterna och de mindre intressanta. Ett instrument i ”balansgången” kan vara att fördela likartade arbetsuppgifter mellan två eller flera personer, på så vis lastbalanseras de mindre intressanta uppgifterna medan de mer eftertraktade skapar en inspirerande tävlingsanda.

http://chefsakuten.com

/Chefsdoktorn
338
25
Jag hörde att 7 år är max vad man bör stanna på samma arbetsplats. Man ska även byta arbete när man trivs som bäst. Jag antar att de menar att man har självförtroendet då och är inne i ett flow som gör att man ännu lättare kan få ett nytt jobb med nya utmaningar och högre lön. Problemet många gånger i Sverige (kanske inte bara i Sverige) är att arbetsmarknaden är så stel och det är så viktigt att man har ett fast jobb så många tenderar att stanna på samma arbetsplats alldeles för länge. Hela livet är inte alls ovanligt. Jag tror det är bra att bli tvungen att lämna sitt jobb för ett annat. Man tvingas tänka om och i andra banor. Precis som du nämner ovan. Jag undrar vad som skulle hända om ett företag skrev in det i anställningsavtalet - att du max får jobba här i X år, sen måste du söka dig vidare mot nya utmaningar. Hur skulle den anställde se på jobbet och företaget och hur skulle attityden förändras? Kanske inte ens är lagligt enligt LAS men skoj att vända runt lite på de gamla reglerna och tankarna vad gäller att rekrytera och anställa.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.