Syftet med den här sidan är att beskriva hur du planerar en bra start för din verksamhet. Här förklaras också några av de grundläggande begreppen i bokföringen.

Läs här om hur du gör en budget inför uppstarten av ditt bolag

Före starten – en budget

Innan du sätter igång att förverkliga din affärsidé, måste du göra en bedömning av om idén är ekonomiskt bärkraftig. Du gör en beräkning, eller som det kallas i redovisningssammanhang, en budget. Budgeten består av två delar – en resultatbudget och en likviditetsbudget.

En budget görs upp för en bestämd tidsperiod, vanligen ett räkenskapsår, som normalt omfattar tolv månader. Budgeten kan också delas upp på kortare perioder om en eller ett par månader.

I resultatbudgeten gör du en uppskattning av hur mycket du kan räkna med att sälja för och vilka kostnader du måste räkna med.
Vi återkommer till likviditetsbudgeten längre fram.

Resultatbudget

I en första budget sammanställer du dina beräknade intäkter och beräknade kostnader. Budgeten är alltså en plan med sammanställda belopp. Det är viktigt att beloppen ställs samman på ett sådant sätt att du sedan kan jämföra dem dina verkliga intäkter och kostnader. Dessa får du från bokföringen.

Se därför till att du har samma rubriker på intäkter och kostnader i din budget som du har i din bokföring. Ta kontoplanen till hjälp.

Avskrivningar

När du köper en maskin, gör en investering, får du en tillgång som kommer att användas i flera år. Du ska då dela upp utgiften på det antal år som du bedömer att maskinen kan användas (nyttjandeperioden).

Kostnaden varje år kallas för avskrivning. Minst en gång om året i samband med att den löpande bokföringen avslutas räknar du ut hur avskrivningen blir och för in den som en kostnad i bokföringen. I resultatbudgeten tar du alltså bara med avskrivningskostnaden. I likviditetsbudgeten tar du med hela beloppet. Se längre fram. (Länka till likviditetsbudgeten)

Exempel: Maskinköp 50 000 kr, utnyttjandeperiod 5 år. Fördelning av kostanden på fem år (= avskrivning 20 % per år).

År 1
År 2
År 3
År 4
 År5
10 000kr 10 000kr 10 000kr 10 000kr 10 000kr

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.