Startsida

Dina medlemsförmåner


Så här tar du del av Företagande.ses volym och köpkraft:

Avtals-/affärsmallar

PDF och Wordmallar för dina vanligaste behov. Medlemskap är kostnadsfritt.Företagande Plus

Spara tusentals kronor genom centralt
upphandlade ramavtal. Tillsammans blir vi
en stark förhandlingspart. Den kraften får ditt företag.

Så funkar det:

  • Årsavgift 1950 kr exklusive moms (ord. 2 500 kr)
  • Öppet köp 30 dagar
  • Ingen uppsägningstid

Ramavtal som ingår just nu

DHL, Beijer Byggmateriel, Office Depot, Preem, Circle K, Shell/St1, Tele2, Telia, Telenor, Telness, Verbal, Peugeot, Opel, Citroen, Gerdmans inredningar, Diploma onlineutbildningar, Säkra försäkringar, Credit Safe, Lowell inkasso, ME arbetskläder, Moderna försäkringar, SJ, Netonnet, m.fl.

Se mer vad som ingår härSenaste nyheterna från Företagande Plus

Löpande skuldebrev - orderskuldebrev mall

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av löpande skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.... Läs mer
Löpande skuldebrev - innehavarskuldebrev mall

Löpande skuldebrev - innehavarskuldebrev mall

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett... Läs mer
Lägenhetsarrende mall

Lägenhetsarrende mall

Det finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den mall som vi... Läs mer
Uppsägning av anställd mall

Uppsägning av anställd mall

Antingen kan din arbetstagare bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Har din arbetstagare begått... Läs mer
Mall och tips för att skriva kompanjonsavtal och samarbetsavtal

Mall och tips för att skriva kompanjonsavtal och samarbetsavtal

Vad är ett samarbetsavtal och kompanjonsavtal? Ett samarbetsavtal, eller kompanjonsavtal som det även benämns, kan ingås mellan... Läs mer
Leveransavtal mall

Leveransavtal mall

Ett leveransavtal är ett generellt avtal som går in på de avtalsbestämmelser som ska gälla mellan en köpare och en säljare vid... Läs mer
Kundregister mall

Kundregister mall

Denna mall för kundregister är enkelt utformad i Word. Ett kundregister används för att samla in och hålla reda på uppgifter... Läs mer
Kommissionsavtal mall

Kommissionsavtal mall

Kommissionsavtal är ett avtal om kommission. Avtalsförhållande som omfattas av kommissionslagen är då en part åtar sig att: på... Läs mer
Jordbruksarrende mall

Jordbruksarrende mall

Avtalsmallen för jordbruksarrende är en skriftlig upplåtelse av jord där jorden kan brukas mot ersättning. Avsikten ska vara att... Läs mer
Hyreskontrakt mall - privat uthyrning av egen bostad

Hyreskontrakt mall - privat uthyrning av egen bostad

Denna mall gäller när du är hyresvärd, alltså inte i den situation när ett andrahandskontrakt skall upprättas. Man skulle kunna... Läs mer
Inkråmsöverlåtelseavtal mall

Inkråmsöverlåtelseavtal mall

Ett inkråmsförvärv eller inkråmsförsäljning innebär ett köp av bolagets rörelse eller av individuella rörelsegrenar, d.v.s.... Läs mer
Hyresavtal, hyreskontrakt mall förstahandskontrakt

Hyresavtal, hyreskontrakt mall förstahandskontrakt

Denna mall är för att kunna skriva ett kontrakt vid uthyrning av bostad i första hand. Det innebär att hyresvärden hyr ut en... Läs mer
Hyresavtal, hyreskontrakt mall lokal

Hyresavtal, hyreskontrakt mall lokal

Denna Word-mall är för att kunna skriva ett avtal vid uthyrning av lokal, ett lokalkontrakt. Uthyrning av lokal skiljer sig... Läs mer
Hyresavtal mall andrahandskontrakt, andrahandsuthyrning

Hyresavtal mall andrahandskontrakt, andrahandsuthyrning

Denna mall är för att kunna skriva ett kontrakt vid uthyrning av bostad i andrahand. Det innebär att en hyresgäst hyr ut sin bostad... Läs mer
Leasingavtal mall - finansiella och operationella

Leasingavtal mall - finansiella och operationella

Ett leasingavtal innebär att någon får en rättighet att använda en tillgång som ägs av någon annan i utbyte mot betalning. Man... Läs mer