"Det var en gång en stad i hjärtat av Amerika där allt levande tycktes leva i harmoni med sina omgivningar. Staden låg mitt i ett schackbräde av blomstrande fält, med sädesåkrar och mjuka sluttningar bevuxna med fruktträd, vilkas blomblad varje vår drev fram som vita blommoln över de gröna fälten. 

 Till och med vintertid levde skönheten vid vägkanterna, för då kom oräkneliga fåglar för att äta bären och fröna av de torra örter och buskar som stack upp över snön. Trakten var rentav berömd för sitt överflödande rika fågelliv, rikt på både individer och arter, och när strömmen av flyttfåglar vår och höst vällde fram kom människor långväga ifrån för att beskåda alla dessa fåglar. 

 Men en dag började en underlig farsot sprida sig över området och ingenting var längre som förr. En underlig stillhet ruvade över området. Fåglarna till exempel – vart hade de tagit vägen? Det var en vår utan röster.”

En vision som ledde till handling

En saga för morgondagen är inledningen på ”Tyst vår” från 1962 där Rachel Carson i ren förundran och djup förståelse för naturen målar upp en bild av den potentiella faran med att använda kemikalier för insektsbekämpning. Boken möttes av stark kritik från kemiindustrin och även vissa forskare motsatte sig hennes beskrivning av hur hela naturen påverkades.

Men berättelserna om fåglar som tystnar blev en väckarklocka som snabbt kom att öka allmänhetens medvetenhet om de kemiska bekämpningsmedlens negativa påverkan och vad som höll på att hända i naturen. Miljöfrågor började diskuteras på ett helt nytt sätt och boken blev startskottet för den moderna miljörörelsen.

Debatten nådde hela vägen fram till makten i Washington och ledde till The National Environmental Policy Act samt att miljöskyddsmyndigheten Environmental Protection Agency (EPA) bildades 1970. Två år senare förbjöds DDT i USA. Sverige följde efter med ett förbud 1975.

”Tyst vår” släpps fortfarande i nya upplagor. Idag är de frågor som lyfts fram i boken tyvärr fortfarande högaktuella, inte minst hotet mot biologisk mångfald och den sena insikten om de långsiktiga konsekvenserna av mänskliga aktiviteter på såväl naturen som klimatet.

Vi hämtar kraft ur berättelser

Med sitt starka engagemang visade Rachel Carson vad en enskild person kan göra för att åstadkomma förändring. Som erfaren biolog hade hon kunnat visa på vetenskapliga fakta. Men hon valde i stället att med berättelser lyfta fram det hon visste och kände.

När vi vill nå ut med något viktigt hjälper berättandet oss att fånga mottagarnas intresse. Berättelser väcker känslor och de gör något så brett och komplext som hållbarhet mer begripligt. Och de ger oss kraft att upptäcka något vi kanske inte har sett.

När vi delar med oss av våra tankar och upplevelser inspirerar och motiverar vi varandra till handling. Berättelser ökar förståelsen och vår vilja att agera, både på egen hand och tillsammans med andra. De inger hopp och skapar en positiv vision som visar att förändring är möjligt. 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.