Många klassiska yrkesgrenar har börjat använda sig av digitala plattformar för att växa sin verksamhet. Det sker även inom försäkringsbranschen, där makroekonomiska utmaningar fått många mindre försäkringsbolag att anta nya strategier och sänka sina driftskostnader.

Den digitala infrastrukturen kommer att fortsätta att förändra affärslandskapet och frigöra ytterligare värdekällor för försäkringsgivare och konsumenter, något som är särskilt viktigt i utmanande ekonomiska tider. 

Sedan 2020 har antalet företag som använder sig av plattformen Stripe för att sälja försäkringar online mer än fördubblats. Bara under de senaste tolv månaderna har försäkringsbolag på Stripe tillsammans behandlat betalningar på nästan åtta miljarder dollar.

Digital onboarding av kunder

Försäkringsbolagen har länge förlitat sig på oflexibla äldre system. Luko, ett Parisbaserat hållbart hemförsäkringsbolag, återuppfann sin kundupplevelse genom att erbjuda 100 procent digital onboarding. 

Detta hjälpte Luko att automatisera betalningsprocesser och integrera lokala betalningsmetoder, samtidigt som kostnaderna hölls låga.

– Nu kan våra kunder få digital onboarding i alla regioner. Att snabbt kunna ta in nya kunder har hjälpt oss att hålla oss flexibla när vi skalar till nya marknader, säger Raphaël Vullierme, vd för Luko.

Enkelhet allt viktigare

Pie Insurance, en leverantör av arbetsskadeförsäkringar för småföretag, använde sig av plattformen för att låta sina kunder betala direkt från sina bankkonton.

Med hjälp av en anpassad faktureringslösning fördubblade man sin ACH Direct Debit-penetrationsgrad till 58 procent - en förbättring som bidrog till att både minska antalet betalningar som inte går igenom och sänkta transaktionskostnader. 

– Enkelhet är inte något som är naturligt för försäkringar, men att ha en bra distributionsmodell är lika viktigt som att ha en fantastisk försäkringsprodukt, säger David Samuels, kommersiell chef på Pie Insurance.

Den digitala infrastrukturen moderniserar leverantörernas relationer med kunder och ombud i hela försäkringsbranschen. CoverWallet, en försäkringsleverantör som gör det enkelt för små och medelstora företag att förstå, köpa och hantera försäkringar, har med hjälp av digitaliseringen kunnat effektivisera betalningsflöden mellan flera parter till ombud och andra leverantörer.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.