I en tidigare artikel skrev jag om att hålla en vision för verksamheten och min syn på orden vision (långsiktig idealbild), mål (konkreta resultat på vägen dit) och strategi (vägen mot målen).

Ledarskapet är en uppgift, en roll och en verksamhet i sig. Vad är nu din vision, mål och strategi för själva ledarskapet?

Din långsiktiga idealbild ska vara att rationalisera bort dig själv! Många visioner är inte möjliga att uppnå men den här ska ligga i siktet! Gör inte dig själv oumbärlig!

Mät din måluppfyllelse! Måtten för framgång är successivt mer och mer tid över som du kan använda till att ytterligare utveckla verksamheten, till att bidra med status i möten med de viktigaste kunderna och de viktigaste medarbetarna och till att utse en efterträdare för att själv sträva mot nya utmaningar.

Strategin för att nå målen i riktning mot visionen handlar om ledningsgruppen. Den handlar om att jobba med ledningsgruppen till en självständig och effektiv funktion.

Effektiviteten i ledningsgruppen bygger på tre komponenter: samsyn, formaliteter och öppenhet. Samsyn om visioner, mål och strategier är ingen självklarhet. Inte sällan tror ledamöterna i ledningsgruppen - felaktigt - att alla har samma uppfattning. Det krävs ett aktivt arbete för att uppnå samsyn och acceptans för gemensamma uppfattningar.

Formaliteter krävs för att skapa effektiva möten. Förberedd agenda, inga bilaterala diskussioner, tidhållning, skillnad mellan information och beslut, medvetenhet om företagshatten till skillnad från divisions-, avdelnings- eller specialisthatten är enkla och ofta förbisedda faktorer som låter triviala och tråkiga och som ändå måste tränas.

Öppenhet i ledningsgruppen är viktig för att hålla bra fart. Outtalade motsättningar och irritationer, likaväl som outtalad respekt och outtalad uppskattning stjäl energi och koncentration. Öppenhet och feedback måste tränas för att bli korrekt, respektfull och omtänksam (en av mina tidigare chefer använde t.o.m. ordet ömsint) för att fungera.

Det är inte du som ska vara bäst på jobbet! Din uppgift är att se till att medarbetarna blir det!

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.