Startsida
av Bengt-Arne Vedin
Bengt-Arne Vedin
Professor emeritus
0 foruminlägg
32 artiklar
(metoden har senare vidareutvecklats för affärsidéer och marknadsföring ävenledes). Via TRIZ har man också upptäckt att teknikområden i sin utveckling regelmässigt genomlöper en serie stadier, alltid i samma sekvens. Altschullers lag om det ideala utsäger att när system mognar blir de allt mer tillförlitliga, enkla och mer effektiva. Ju mer komplexitet utåt desto längre är systemet från idealtillståndet. När detta idealläge uppnåtts har mekanismen och dess komponenter i fråga försvunnit och blott funktionen återstår! Ett exempel är den ideala gräsklipparen: man genmanipulerar gräset så det stannar i växten, lagom kort och Wimbledon-tätt.

 
Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.