Almi Företagspartner finns till för att främja företagandet i hela Sverige och ägs helt och hållet av staten. Företaget grundades år 1994 med företagarföreningarna och de regionala företagsutvecklingsfonderna som förebild. Almi finns representerat över hela landet och har uppdraget att stödja företag i landets alla regioner. Det finns 19 olika dotterbolag under Almi Företagspartner.

Missa inte: Almi konkurrerar med privata företag

Almis uppgift

Almi Företagspartner har i uppgift att främja utvecklingen av företag i landet. De kan bistå med lån vid nyföretagande, vid företagsutveckling och för att utveckla nya produkter. De kan dessutom erbjuda lån till företag som vill etablera sig på en utländsk marknad. Deras lån vänder sig till de företagare som har svårt att få finansiering på annat håll och ska ses som en komplettering till andra kreditinstitut.

Almi lån

De flesta stöd som Almi erbjuder är i form av lån. Till skillnad från banker kräver inte Almi några fasta säkerheter för lånet, utan de gör istället en bedömning av företaget och den planerade verksamheten. De satsar således på de människor och de företag som de tror kan lyckas.

Särskilda kvinnolån

Det finns särskilda lån för kvinnor som vill starta företag. Under 2009 är 10 miljoner avsatta enbart för kvinnliga företagare och Almi hoppas med det stödja upp emot 100 olika innovationsprojekt.

Riskkapital

Almi äger riskkapitalbolag i Sveriges alla regioner. För att få riskkapital ska det sökande företaget vara väletablerat och befinna sig i en expansionsfas. Det ska också finnas åtminstone en annan investerare på lut som vill gå in med kapital. Dessutom måste företaget ställa sig positivt till en försäljning och kunna attrahera nya ägare genom att ha en god chans att växa.

Rådgivning

Förutom att förmedla riskvilliga lån ger Almi Företagspartner professionell och personlig rådgivning för de som vill starta eget eller vill utveckla sin verksamhet. De kan också erbjuda mentorer till företagsledare. Det finns särskild kompetens riktad till personer med utländsk bakgrund.

Runt om i landet genomför också Almi olika utbildningssatsningar som vänder sig till företagare i regionen. Det kan vara kurser i allt från regler och bokföring, till hur man samarbetar med riskkapitalister och hur ett företag kan omstruktureras för att öka sin utvecklingspotential.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.