Att kunna lösa problem är viktigt om man ska vara effektiv som chef, ledare och företagare. Det är även genom problemlösning som väldigt många bra affärsidéer skapas. Här har jag översatt Brian Tracys åtta bästa tips och den går att använda dagligen i de situationer som dyker upp.

Ha en positiv attityd

1. Börja med att möta problemet med en positiv förväntan om att det finns en logisk lösning som bara väntar på att hittas. Håll dig lugn, avslappnad, självsäker och klar i dina tankar.

2. Ändra ditt språk från negativt till positivt. I stället för att använda ord som ”problem”, använd ”situation”. Problem är ett negativt ord medans situation är neutralt. ”Vi har en intressant situation” är bättre än ”Vi har ett problem”.

Klargör situationen

3. Nästa i steg i systematisk problemlösning är att skriva ner exakt vad det är för situation. Sen frågar du – ”Vad mer innefattar denna situation?” Ibland kan det vara betydligt enklare att lösa om du formulerar problemet på olika sätt.

50 % av alla situationer kan lösas direkt genom att definiera exakt vad de är som inte stämmer.

Identifiera orsaken och lösningen

4. Fråga – ”Vilka är de möjliga orsakerna till problemet?” Om du misslyckas med att ta reda på orsaken till situationen så kan problemet dyka upp gång på gång.

5. ”Vilka möjliga lösningar finns det?” Skriv ner så många lösningar som möjligt innan du går vidare. Ju fler lösningar och svar du kommer på desto bättre brukar lösningen bli.

Att ta beslut är nyckeln

6. Välj nu en av dina möjliga lösningar.

7. Ta nu fullt ansvar för att lösa problemet och bestäm när det ska vara löst. Kom ihåg – Att lösa situationen utan att ha en deadline är helt meningslöst.

8. Till slut – Följ nu upp och jämför resultatet med det förväntade resultatet. Se om du/ni kunde gjort det annorlunda och ta eventuellt fram nya lösningar.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
4 kommentarer
2015-01-13 13:12
Sex sigma (på engelska Six Sigma) och Lean används globalt idag till förbättringsarbete och problemlösning inom företag. Kaizen används i Japan men syftar mer till strävanden efter kontinuerlig förbättring med små modifieringar snarare än radikal förändring. Totalkvalitet/Total Quality Management eller TQM används för skapa medvetenhet om kvalitetsarbete i organisationen.

Men principen för att förbättra ett företag, en organisation, oavsett om det är ett tjänsteföretag eller tillverkningsföretag är densamma. Man löser problem.
Se mer...
Kalle C
2009-10-23 01:18
Jag gillar Toyotas enkla metod att lösa problem på. Du ställer bara frågan "VARFÖR".
Tex:

1. Varför förlorade vi kunden x?
Svar: För att vi inte levererade i tid.

2. Varför levererade vi inte i tid?
Svar: Vi kunde inte lösa problemet med x.

3. Varför kunde vi inte lösa problemet med x
Svar: Vi hade inte tillräckligt med kvalificerad personal.

4. osv. till problemet är löst!

Ni hörde säkert den reklamen de spelade på radion för något år sedan där de hade med denna. Well well. mycket bra metod för problemlösning i alla fall och enkel då det inte behövs några tekniker eller kunskaper, bara viljan att vilja lösa problemet.
Se mer...
2007-10-10 08:42
Aha, där ser man. Hade ingen aning om det.
Jag är bara en stor "fan" av Brian Tracy!
Den rackaren har lösningar på det mesta som kan verka struligt att lösa.
2007-10-09 21:44
Tillvägagångssätet följer principen PDCA, eller numera PDSA.

Planning
Do
Check, eller numera Study
Act

Detta innebär i korthet att man först skall kartlägga problematiken (ursäkta uttrycket), sedan bestämma aktiviteter, genomför aktiviterna, följ upp resultat mot förväntan och korrigera det som inte riktigt blev så bra som man önskade.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.