Diskussionerna om molnets vara eller inte vara går i vågor och är sällan nyanserade. Ena stunden är publika molnplattformar som drivs av jättar som Amazon och Microsoft, så kallade ”hyperscalers”, det självklara valet för drift av applikationer. Nästa stund är det klokast att ta hem driften till egna datacenter.

Verkligheten är, förstås, mer nyanserad än så. Och det finns ett flertal alternativ mellan de båda extremerna publika molnplattformar och egna datacenter. Privata moln, co-location och traditionell outsourcing är några exempel. För att hitta rätt i valet mellan molnet och eget datacenter är det framför allt tre frågor som behöver besvaras.

1. Behövs skalbarhet?

Om kapacitetsbehovet för en applikation, till exempel ett affärssystem, är konstant och förutsägbart så kanske det är bättre att köra den i ett eget datacenter. Det gäller både för att optimera driften och för att hålla nere kostnaderna. Skalbarhet är ett av de viktigaste argumenten för att välja molnet.

2. Duger funktionaliteten?

Det finns många aspekter av funktionalitet. En bra utgångspunkt för analys är tre viktiga faktorer som avgör om en driftslösning är ändamålsenlig:

Om användare kan interagera med applikationer på ett sätt som gör att de kan sköta sina arbetsuppgifter.

Om de APIer som behövs finns tillgängliga och fungerar smidigt.

Om de bassystem, ”back-office”, som behövs fungerar som de ska. 

Om något alternativ, moln eller eget datacenter, inte uppfyller de här kraven blir valet enkelt: välj det andra alternativet. I en riktig utvärdering finns det så klart fler saker att titta på, men de tre ovan är en bra början.

3. Får ni kontroll?

Hur är det med kontroll, säkerhet, efterlevnad av lagar och tjänstenivåer (SLA) för de olika lösningarna? För drift av kritiska applikationer kan det upplevas som om ett företag har större kontroll i ett eget datacenter. Men om ett molnföretag kan erbjuda godkända tjänstenivåavtal kanske en molnlösning är att föredra.

En annan viktig fråga är om cybersäkerhet ombesörjs på ett godtagbart sätt. Kan man förlita sig på att ett molnföretag sköter säkerheten eller måste man göra det själv? Eller är det så att ett företag som specialiserar sig på drift, som en hyperscaler, har bättre förutsättningar för att jobba med cybersäkerhet?

För många organisationer, inte minst i offentlig sektor, finns det dessutom lagkrav som gör valet mellan moln och eget datacenter enkelt. I många fall är det helt enkelt inte tillåtet att använda publika molntjänster.

Hybrid är modellen

Valet mellan moln och egen drift är inte svartvitt. Allt fler företag upptäcker att hybridmodeller passar dem bäst. Ett exempel är att vardagsdrift av ett affärssystem passar bäst i egen regi, men att stora bearbetningar i slutet av varje månad passar bäst att utföras på en publik molntjänst.

En sak är i alla fall klar: populariteten för de stora publika molnen kommer inte att innebära att alla företag skrotar sina egna datacenter. Det jobbiga i sammanhanget är att det inte finns ett enda rätt alternativ i valet mellan moln och egen drift. Det finns i alla fall gott om alternativ att utvärdera.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.