Principen är – att allt vi gör, föregås av en tanke, och allt vi gör skapar resultat. Vill vi då ha nya resultat behöver vi ändra våra handlingar, och för att detta ska ske på ett naturligt sätt, behöver vi genomföra ett tankeskifte.

Att ändra sina tankar handlar om att förändra såväl den yttre som den inre dialogen kring saker, händelser, situationer, människor, kort sagt den verklighet vi befinner oss i. För många kan ett sådant tankeskifte vara en utmaning, och det är inte så konstigt då man burit på denna sanning som ska förändras i många år. Jag brukar likna våra sanningar vid en lagbok, en mental sådan, precis som alla andra ”riktiga” lagar är det ingenting man ändrar på i en kovändning. Men precis som de tankar du idag bär på behöver de nya repeteras, för att så småningom bli sanningen för dig.

Att genomföra ett tankeskifte handlar om att etablera ett nytt synsätt på djupet, det räcker alltså inte med att slänga ur sig flåshurtiga klichéer, och tro att det kommer göra någon skillnad.

Nedan följer 14 tankar som jag vill uppmuntra dig till att cementera i ditt inre. Vissa av dessa kanske redan finns där, medens andra inte, och kanske några av dem kanske behöver förstärkas. I vilket fall som helst vill jag påstå att när dessa sanningar styr dig, utan någon som helst förhandling med dig själv på grund utav att situationerna kräver detta så kommer du att märka skillnad i såväl dina resultat som med ditt personliga välbefinnande.

1. Du behöver kunderna och inte tvärtom

Många leverantörer ser sig själva som guds gåva till mänskligheten, och agerar tyvärr därefter. Genom att etablera ovanstående tanke i dig själv, kommer du att bli ödmjukare och därmed också attraktivare.

2. Ditt mål med alla kundkontakter, är att boka ett nytt möte

De flesta säljare har som sitt enda mål att sälja när de kontaktar sina kunder, *omedvetet skapar detta ett offensivt beteende som gör kunden defensiv och avvaktande. Om du istället har som mål att skapa livstidsrelationer med dina kunder kommer ni att mötas på samma planhalva och detta gynnar dina möjligheter till affärer.

3. Kundernas beteende är ett resultat av ditt eget

Människor interagerar och reagerar på varandra, och när du förstår detta in på cellnivå, så kommer du också se kopplingen mellan dina kunders agerande och ditt eget. Vill du därefter att kunderna ska agera annorlunda, behöver du bara ändra ditt eget.

4. Ditt resultat är ett resultat av de resultat dina kunder upplever att du ger dem

Att hitta vägen till minsta motståndets lag inom försäljning, behöver du bara fokusera på vad kunderna vill uppnå, släpp dina egna intressen och mål. Du kommer att komma dit, om du ger dina kunder det dom önskar.

5. Gör dig oberoende av utfallet

Det här är kanske en av de svåraste för många att ta till sig, och därför extra viktig. De flesta bär på en inre tro, om att vi är våra resultat och det vi åstadkommer. Ingenting kan vara mer fel. Men genom att tro att så är fallet kommer det alltid finnas en inre osäkerhet över ditt eget agerande och huruvida detta kommer att räcka till eller inte. Det är något som i sin tur syns och märks oavsett hur väl du försöker sminka över detta. Gör dig fri från denna övertygelse och gör det du gör med lätthet.

6. Det går inte att misslyckas

Det här är en av mina favoriter, då begreppet misslyckande är något som hämmar oss människor att gå fullt ut. Misslyckanden är inget annat än en etikett, en värdering av ett resultat. Du väljer alltså själv huruvida något är lyckat eller misslyckat, varför då inte välja det som minst äter på din självbild och självkänsla.

7. Gör det du älskar, och älska det du gör

Allt för många människor arbeta för att de måste, och inte för att det vill. Detta avspeglar sig givetvis också i de resultat man får. Både för din egen, den organisation du är verksam i, och gentemot kunderna finns det en otrolig vinst i att känna en passion för din sysselsättning, och finns den inte där kan det vara på sin plats att byta arbete, eller att ändra din inställning.

8. Du ska inte älska din produkt/tjänst…

...du ska älska de resultat den ger. Vi köper inte produkter eller tjänster, vi köper det resultat vi tror att vi kommer få ut av dessa. Genom att fördjupa dig i vad som är det slutgiltiga utfallet av det du säljer, kommer du också att förändra din dialog med kunderna och med detta kommer du att visa att du är en kundorienterad säljare istället för en kundorienterad dito.

9. Relationer ger affärer

Många säljare agerar på denna tankes motsats, det vill säga att man först och främst strävar efter att göra en affär, innan en relation blir intressant. Utifrån ett mänskligt perspektiv, vet vi innerst inne att detta inte är ett hållbart eller långsiktigt förhållningssätt, då detta kan ge en känsla av att bli utnyttjad från kundens sida. Vi vill känna oss viktiga och betydelsefulla, och inte som en mjölkkossa som är till för att tillfredställa någon annans behov.

10. Du ansvara för din egen motivation

Att anse att arbetsgivaren eller någon annan är den som ska motivera dig är ett stort misstag, som kan mynna ut i passivitet. Motivation betyder - motiv till aktion – och detta är något som kommer inifrån. Se därför till att finna en högre mening med ditt arbete än att få mat på bordet och en eventuell firmaresa i december. Genom att tänka större och visionärt kan du lättare göra prioriteringar av din tid, i kombination med att du är fylld med lust och energi. Ställ dig frågorna – Varför går jag upp på morgonen, varför har jag valt att göra det jag gör 5 dagar i veckan.  Blir du inspirerad av de svar du hittar, är du just nu med sannolikhet på rätt plats. Om inte kan det vara dags att omvärdera det du gör och varför. (Läs punkt 7)

11. Försäljning är en livslång skola

Att tro att du blir eller är fullärd, hämmar dina möjligheter till utveckling och nya resultat. Varje dag, varje möte, och varje människa du möter, kan lära dig någonting som får dig att växa och utvecklas i såväl din roll som säljare som individ. Se dina kunder som dina bästa lärare, och du kommer ha en oerhört intressant och spännande resa framför dig.

12. Gör det du gör med lätthet

Varken arbetet eller för den delen livet, är ämnat till att vara en kamp. Detta är en trossats som tycks hänga kvar i generation efter generation, men som inte leder till någonting annat än stress, oro och prestationsångest. Du är skyldig dig själv att ha roligt med det du sysselsätter dig med, och att låta sig styras utifrån en kampmentalitet innebär bara ett energidränage som sällan kompenseras av de vinster du får ut.

13. Mår du bra, presterar du bra

Människan tycks bära på en sanning som ger dem anledningen att känna sig tillfreds när de har åstadkommit någonting. Ett sådant synsätt, kan bara leda till at vi inte kan må bra i någon större utsträckning, eftersom att den tillfredställelse vi känner när vi åstadkommit något bara varar för en kort stund, så fort det har skett är det historia. Sträva i stället efter att ge dig själv den uppmärksamhet du behöver för att du varje dag ska vara på topp. Hitta dina energikällor, det kan handla om film, promenader, umgänge, resor, meditation, middagar, hobbies, etc., och gör mer av det som får dig att må bra.

14. Du gör det du gör, för din egen skull

Tänk på, att du är den absolut viktigaste personen i ditt liv, och gör du allt som du gör för någon annans skull kommer det att till slut ske på bekostnad av dig. Du får aldrig förhandla bort dig egenvärde, för att tillfredställa någon annans behov. Vinsten av att tänka på dig själv, blir att du får ett större utrymme till att ge till andra.

Lycka Till
John Rosenkranz

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.