En ändring i och med den nya lagen är en omläggning av de månatliga preliminärskattebetalningarna så att dessa ligger i närmare anslutning till räkenskapsåret. Under omläggningsåret betyder det i korthet att de bolag som har bokslut 30 april 2012 endast kommer att betala preliminärskatt fyra månader (4/12) avseende räkenskapsåret 2011/2012. Under förutsättningen att bolagets preliminärskatt är korrekt beräknad så kommer bolaget att få en restskatt på motsvarande 8/12 av bolagets totala skattekostnad. Bokslut 30 juni motsvarar en restskatt på 6/12, bokslut 31 augusti motsvarar en restskatt på 4/12.

Införandet av skatteförfarandelagen innebär att den skatteförskjutning som bolag med brutna räkenskapsår haft i förhållande till de bolag som har räkenskapsår motsvarande kalenderår nu i stort sätt är utjämnad.

För att undkomma restskatt kan du lämna in en preliminär skattedeklaration och förändra periodens preliminärskatt alternativt göra en fyllnadsbetalning på motsvarande belopp.

Ett enkelt räkneexempel för bolag med bokslut 30 april 2012

Bolaget betalar in 10 000 kr i månaden i preliminärskatt, den stämmer överens med den beräknade skattekostnaden för företaget inklusive pensionsavsättningar, totalt 120 000 kr. Tidigare år skulle preliminärskattebetalningarna täckt hela skattekostnaden för räkenskapsåret, men i och med införandet av skattförfarandelagen så får företaget en engångseffekt motsvarande en restskatt på 80 000 kr. Motsvarande bolag med bokslut 30 juni får en restskatt på 60 000 kr och motsvarande bolag med bokslut 31 augusti får en restskatt på 40 000 kr.

Deklaration avseende räkenskapsåret 2011/2012 lämnas in senast 2 maj 2013 och den slutliga skatten förfaller till betalning i mars 2014. Deklarationerna för räkenskapsåret 2012/2013 lämnas in senast in 6 månader efter de nya beskattningsårens utgång.

Beskattningsår i stället för taxeringsår

Beskattningsåret kommer att följa räkenskapsåret. Beskattningsåret kommer att deklareras vid fyra tillfällen. Deklarationstillfällena är:

  • 1 juli
  • 1 november
  • 15 december
  • 1 mars

Sista dagen för inlämnande av inkomstdeklarationen kommer att infalla sex månader efter beskattningsårets utgång förutom för beskattningsår som avslutas 30 juni. För dessa gäller att deklarationen ska vara inlämnad 15 december.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.