Ett paradigm betyder att en person har ett sätt att tänka på, ett tankemönster. Det betyder att man ser på världen på ett visst sätt.

Antingen kan ett paradigm vara begränsande eller expanderade. Vad är det värt att få ny arbetsglädje? Få en positiv företagskultur? Hur stor produktivitet ger ny motivation på ett företag?

Paradigmskifte betyder att det sker en stor förändring i sättet man ser på och upplever en viss sak.

Detta skifte påverkar både individen och gruppen och kan öppna helt nya dörrar till möjligheter.

Exempel på paradigm och paradigmskifte

Ända fram till 1954 hade ingen sprungit en engelsk mil under 4 minuter. Alla var överens om att detta var omöjligt. Det fanns vetenskapliga fakta som visade att människan rent fysiskt och psykiskt inte klarade av att springa fortare.

Alla levde i paradigmet, attityden ”det går inte, det är omöjligt”.

Tills den 6 maj 1954 då Roger Bannister gjorde det som ingen hade trott var möjlig: han sprang en engelsk mil under 4 minuter. Året därefter gjorde drygt 30 personer samma bragd, 1956 ytterligare drygt 300 personer. Idag klarar var- och varannan skolungdom detta.

Vad hade hänt som gjorde att människor helt plötsligt kunde springa under 4 minuter? Vilken gräns hade sprängts? Var det den fysiska gränsen? Nej!

Svaret är att det var den mentala gränsen som sprängdes. Ett paradigmskifte hade skett.

Människor började tänka utifrån paradigmet ”att det går, det är möjligt”.

Våra paradigm begränsar oss och företagen

Jag vill påstå att alla företagskulturer och människor sätter upp omedvetna mentala gränser som begränsar möjligheten till expansion. Så länge dessa begränsningar och attityder inte är urskilda och jobbas med, så kommer de att styra vårt liv och genomsyra företagskulturen och ge upphov till resultat som står i linje med begränsningen.

När vi jobbar med uppdrag och företagskultur är det enormt givande att se ledningen, mellanchefer och nyckelpersoner samt personalen börja röra sig mot den företagskultur de har längtat efter, och som innehåller feedback, ny motivation, tydlighet i rollbeskrivningar och mål som följs upp i vardagen.

Och de företag som väljer att se över dessa begränsningar är också mer lönsamma och har snabbare tillväxt. Personalen stannar också kvar i högre utsträckning och man drar till sig nya ledare som vill hoppa på tåget.

Hur är det på ditt företag? Din arbetsplats? Vad skulle hända om du eller ni kunde få ett paradigmskifte och nå högre och längre? Allt börjar med en tanke av tro och hopp. Som ett förstoringsglas där solen lyser igenom och det bränner hål för man har valt att fokusera och hålla stilla. Nu går loppet för alla företag som vill växa, bygga sig starka och vinna sin kundmarknad. Ledaren går alltid först. Vad väljer du att göra?


1 kommentarer
Peter
2012-12-14 09:34
Steven R Covey har ett bra exempel på ett paradigmskifte.

Han färdades i en tunnelbana och in kommer en man med sina två söner. Sönerna rusar runt, skriker och stör folk och detta fortsätter en lång stund. Han tröttar till slut och frågar varför han inte gör något för att kontrollera sina barn. Fadern svarar: "Vi kom precis från sjukhuset där deras mamma dog. Jag vet inte hur man ska hantera det och jag antar att de inte heller vet."

Plötsligt ser du allting annorlunda. Det är kraften i ett skifte av paradigm. Det är samma barn som skriker i tunnelbanan, men man ser på dem och situationen på ett helt annat sätt.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.