En av citatens mästare är Winston Churchill. Tack vare Churchills språkbegåvning lyckades han att engagera sitt folk till att kämpa mot tyskarna under andra världskriget med uttryck som t.ex.
”Aldrig förr har så många haft så få att tacka för så mycket.”

Varför ska vi använda citat?

  • Citat inger trovärdighet om det är betydelsefulla personer som har uttalat de bevingade orden tidigare.
  • Citat kommunicerar med våra sinnen och väcker våra tankar.

När ska vi använda citat?

  • Citatet kan fungera som din grundtanke. Bygg sedan ditt budskap kring citatet. Till exempel: För att våra kunder ska fortsätta ha förtroende för oss behöver vi också inse att ”Framgång består till 15 % av tekniskt kunnande och 85 % av personligheter”. (Dale Carnegie)
  • Inled eller avsluta med ett citat: i din presentation, i ditt mail, i din information – väck tanken!

Några av mina favoriter:
”Att våga misslyckas är en förutsättning för att lyckas” (Dale Carnegie)
”Konsten att tråka ut är att berätta allt” (Voltaire)
”Makt är förmågan att kunna övertyga människor, att kommunicera och nå fram. Det kan inte finnas någon större makt!” (Norman Lear)

Verktyg 2:  Lär dig av andra som gör något bra

De Olympiska har stått i fokus de sista veckorna. Förutsättningen för en lyckad medaljjakt styrs av många faktorer t.ex. kondition, styrka, mentalstyrka, teknik, utrustning och taktik. Förutsättningen för en lyckad medaljjakt är att studera andra framgångsrika idrottare.

”Att modellera andra leder till mästerskap”
. Det är ett centralt grundantagande inom NLP (Neuro, lingvistisk programmering) Att modellera betyder att du kan lära dig av andra. Om en person kan göra något, är det möjligt att göra detsamma om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Du kan inte få exakt samma resultat som den modellerade personen eftersom varje individ är olika och kommer att använda resultatet av modellering i sin egen unika tillvaro och på sitt eget unika sätt.

Har du en person du tycker gör något bra? Någon annan företagare som lyckas? Modellera den personen. Det finns olika sätt du kan modellera på, t.ex.: ta kontakt och ställ frågor, lyssna och var nyfiken, läs, iaktta  – sedan härmar du. 

”Ingen framgång utan kopior och imitatörer” (Coco Chanell)

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.