Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam och Swedwatch går ut med en gemensam uppmaning till regeringen angående den svårförklarliga helomvändningen. Den 9 februari ska EU-ambassadörerna rösta i Coreper - EU-rådets viktigaste förberedande organ - om den historiska politiska överenskommelsen som ägde rum den 14 december.

EU-direktivet ska skipa rättvisa

Överenskommelsen innebär att globala företag måste åtgärda risker för människor och miljö som deras verksamhet och affärsrelationer medför. Dessutom ska de som utsatts för negativ påverkan kunna lägga ansvaret på företag och få gottgörelse.

-Vi välkomnar särskilt att det kommer att bli mycket lättare för de som drabbats negativt av företags verksamhet att på olika sätt uppnå rättvisa. Till exempel kommer domstolar att få ökad möjlighet att få tillgång till dokument hos företagen, och det kommer också att vara möjligt för civilsamhället att representera drabbade i rättsliga processer”, sade Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch, i samband med överenskommelsen.

Nuvarande riktlinjer räcker inte för att motverka människorättsbrott

Ett svenskt nej skulle antagligen medföra att det mångåriga arbetet har varit förgäves och att förhandlingarna måste starta om från scratch. Det är väldigt ovanligt att en omröstning om en redan beslutad politisk uppgörelse inte går igenom.

Lagstiftningen är viktig för att förhindra exempelvis barnarbete, fördrivning av ursprungsbefolkning och skogsskövling. Det har framkommit att FN:s och OECD:s rådgivande principer inte har räckt till för att hålla företag ansvariga.

Följderna kan bli omfattande om Sverige backar

Om Sverige röstar nej finns det risk att andra länder tar efter och då kan hela direktivet falla. Multinationella företag som Volvo, IKEA och Ericsson har redan i ett öppet brev till regeringen efterfrågat en gemensam EU-lagstiftning.

Torsdagen den 9 februari är det dags för omröstning. Om regeringen ändrar ståndpunkt kan konsekvenserna bli allvarliga för mänskliga rättigheter och klimatfrågan. Ovan nämnda organisationer uppmanar därför regeringen att hålla fast vid sitt tidigare beslut.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.