Att se en åttamannabåt glida omkring ute på havet med fulltalig besättning kan ibland likställas med en organisation eller ett företag. Ett gemensamt drag med ett företag är att båten drivs framåt av en kapten , som förväntas vara den formella ledaren. Samtliga besättningsmän inväntar instruktioner från kaptenen, medan kaptenens förväntningar är att besättningen ska ro med jämna och snabba rörelser. Om någon i besättningen mot förmodan väljer att ställa sig upp och luta sig över kanten kan båten hamna i obalans och kantra. Den välfungerande samordningen som svetsat samman besättningen till ett välfungerande team, hamnar också i obalans Det är den formella strukturen som har en avgörande roll och betydelse i såväl större som mindre företag och organisationer.

Det formella företagets viktigaste och främsta uppgift är att hitta en tydlig struktur, för att klara oväntade utmaningar. Kontrasten mellan struktur som fungerar och strukturer som havererar visar på en av det strukturella perspektivets centrala premisser; att kombinationen av strategi, roller och ansvar, relationer, samordning och vem som är beslutsfattande, är avgörande för hur en organisation eller ett företag har förmåga att prestera och bli mer effektivt.

Organisationer och företag styrs av lagar, förordningar, policys, målsättningar och styrdokument. De som arbetar aktivt med att ta fram en tydlig struktur på arbetsfördelning, fördelade arbetsuppgifter mellan medarbetarna och ansvarsområde mellan avdelningar, skapar en stabilitet och en trygghet för medarbetarna i verksamheten. En faktor som placerar sig högt när det kommer till vad medarbetarna värderar hos arbetsgivare, är kommunikation och transparens. Medarbetarna vill ha en öppen kommunikation, ärlighet och en god arbetsmiljö, där arbetsgivaren inte lämnar några frågetecken kring visioner, mål och förändringar. Organisationer och företag som inför en tydlig struktur, kommer uppfylla medarbetarnas förväntningar och krav och skapa en hållbar arbetsmiljö som ökar trivsel hos medarbetarna. En tydlig grundstruktur skapar sålunda stabilitet och trygghet hos medarbetarna.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.