Problem med it-projekt är mycket vanligt25 procent av alla större it-utvecklingsprojekt havererar fullständigt och cirka 50 procent blir klart försenade. IT-projekt tar oftast dubbelt så lång tid att införa och kostar i snitt dubbelt så mycket som budgeterat.

Om detta kan vi nu läsa i pressen. Det finns många som säger ha receptet för att lyckas där de flesta misslyckas. Leverantörernas vanligaste förslag är att kund och leverantör ska bli ”partners” och genomföra projektet ”tillsammans”. Min erfarenhet är att sådana upplägg bara leder till att kunden sätter sig i leverantörens knä och i förlängningen till fullständigt okontrollerbara projekt där pengarullningen saknar gränser.

Råd om projektledning som leder er i mål

Mitt råd är i stället att göra hemläxan redan från början: gör en ordentlig specifikation på vad projektet ska uppnå, gärna i form av funktionskrav i stället för rent tekniska krav. Dokumentera sedan detta i ett ordentligt och tydligt avtal med tydliga krav på leverantören. Krydda avtalet med såväl morot som käpp, dvs. se till att avtalet innehåller tydliga konsekvenser för leverantören om han misslyckas men också tydliga fördelar om han gör bra ifrån sig. Skriv också in flexibla system för att hantera förändringar i projektet, liksom otvetydiga regler om testning, godkännande och leveranstider. Med ett sådant kontrakt i handen har du alla förutsättningar att verkligen få den IT-leverans du förväntar dig.

Tips hur ni lyckas med IT-satsningen i företaget

Taggar:

2 kommentarer
Advokat Magnus Brorsson
2009-09-29 17:53
Helt rätt i att kommunikation är främsta nyckeln till lyckade projekt. Det jag ville poängtera var vikten av tydlighet i kommunikationen redan innan avtal skrivs. Genom tydlighet i det skedet, kan många missförstånd och framtida besvikelser, på ömse håll, undvikas.
0
2009-09-28 11:55
Det är nog sant att den bästa medicinen mot misslyckade projekt är tydliga mål och krav. När dessa väl är satta och formulerade är det nog så viktigt att man arbetar efter en genomtänkt plan och har tydliga strukturer för uppföljning och hantering av problem och ändringar.

Partnerskap ska vara lönsamt både för en kund och en leverantör och bör därför bygga på ett win-win tänk och ömsesidig förstelse för varandras behov och verksamhet.

Partnerskapet i sig löser dock sällan problem med skenande tidplaner och kostnader för projekt.

Själv vill jag hävda att bra kommunikation är den främsta nyckeln till lyckade projekt.

Tydliga mål och krav kan endast åstakommas om kommunikationen mellan projektet och dess intressenter fungerar.

Projektets mål kan endast nås om kommunikationen inom projektet fungerar.

Ett projekts resultat kan endast föras ut i en organisation om kommunikationen mellan projekt, mottagare och ledning fungerar.

Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.