- Slitaget på en bräda är jämförbart med slitaget på skidors stålkanter eller mönster på däck, säger Becket Colon, grundare av PROSK8.

PROSK8:s kärnverksamhet är att utveckla ny teknik för skateboardåkare. Företaget har bland annat utvecklat en enkel lösning, en utbytbar kant. Åkaren får en skateboard som blir som ny för runt hundralappen. Bakom den till synes enkla kanten ligger mycket utvecklingsarbete för PROSK8. Eftersom det gäller ett teknikföretag ligger det nära tillhands att tro att det är patent som står i fokus, men Becket säger:

- Patent är viktigt i de tidiga skedena, innan varumärket blivit känt. Sedan är det viktigt att arbeta upp ett starkt varumärke, våra patent kommer på sikt att bli mindre viktiga, säger Becket Colon.

Patentet har hjälpt PROSK8 att få in kapital i bolaget och det har även fungerat som ett kvitto på att de var först.

Parallellt med patentprocessen har ett minst lika viktigt varumärkesarbete pågått. Det är varumärket som kommunicerar vad PROSK8 står för.

När det gäller varumärkesskydd så understryker Becket Colon att man behöver tänka igenom hur och vad man ska göra.

- När man väl har valt vilket varumärke man ska marknadsföra sig under måste man vara konsekvent. Allt man gör ska göras under varumärket. Vi har haft flera olika förslag till varumärken under arbetet, men inte registrerat något förrän vi landade i och kände oss nöjda med PROSK8.

Bygg varumärket nu. Nu. Nu och nu!

För att bygga ett framgångsrikt varumärke behöver du, precis som Becket Colon påpekar, vara konsekvent och uthållig. Det gäller att arbeta in varumärket hos användaren, det är din produkt och ditt företag som ska vara top-of-mind hos kunden. Att tänka på vid val av varumärke:

  • Var lättfunnen på webben; välj ett varumärke du även äger domännamnet till.
  • Vad betyder namnet på andra språk, kan det vara stötande?
  • Stava lätt, stava rätt!
  • Särskilj dig från dina konkurrenter.
  • Gör inte varumärkesintrång. Du vill inte inkräkta på någon annans redan befintliga varumärke. Hos Patent- och registreringsverket (PRV) www.prv.se finns en varumärkesdatabas för samtliga av Sveriges registrerade varumärken.
  • Registrera ditt varumärke. Du vill ha en ensamrätt så att andra inte kan åka snålskjuts på din nedlagda tid och på dina goda idéer.

 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.