En av de mest avgörande skillnaderna mellan individer som når sina mål och individer som aldrig riktigt lyckas nå hela vägen fram är, enligt föreläsaren och motivationsexperten Ola Wallström en inre drivkraft. Den som är framgångsrik i sitt målstyrda arbete motiveras av en långsiktig och äkta inre motivation, medan personer som strävar efter att omvandla chefens mål till sin egen drivkraft eller skyller på yttre omständigheter och bristande resurser sällan når hela vägen fram till målsnöret.

– Framgångsreceptet för att lyckas komma dit man vill består av en övertygelse om att du är kapabel att nå dina mål även utan de resurser som kan anses vara nödvändiga för att nå dit, exempelvis i form av pengar, medarbetare, ”rätt” kompetens eller materiella tillgångar. Om du verkligen tror att du kan nå dina mål och tar små steg varje dag i rätt riktning når du förr eller senare dina mål, säger Ola Wallström, som driver företaget Mera Mål och har skrivit böckerna ”Aha . . . Det är enkelt! 18 insikter för att göra dig framgångsrik” och ”Framgångslagarna – sju glömda principer som gör det lätt för dig att lyckas”.

– För att nå ett mål gäller det att formulera sin målsättning om och om igen, varje dag. Repetera din målsättning tills du är helt övertygad om att du kan nå dit du vill och tills målsättningen integrerats med din personlighet och dina vardagliga vanor. Långsiktig framgång genereras när du sakta men säkert samlar på dig framgångsrika vanor som blir en del av ditt sätt att vara, säger Ola Wallström.

Säljare med sämre utgångsläge lyckas ofta bättre

Han befann sig mitt i en toppkarriär i näringslivet när han en dag nådde en vändpunkt och insåg att livet på toppen av karriären inte motsvarade bilden av hur han ville leva sitt liv.

– Jag var marknadschef på tidningen Affärsvärlden och kände varje dag när jag skulle gå till jobbet att jag vantrivdes och att min karriär inte längre var i samklang med min personlighet och mina intressen. Jag bestämde mig därför för att säga upp mig och starta eget som föreläsare och författare. Där har jag hittat min långsiktiga drivkraft och motivation som jag kan bära med mig länge, säger Ola Wallström.

När han arbetade som rekryterare noterade Ola Wallström att de säljare som hade bäst förutsättningar och resurser för att lyckas inte alltid nådde samma framgångar som sina kollegor med betydligt sämre utgångspunkt och förutsättningar.

– Det är ett bevis för att det är vår mentala inställning som i grund och botten avgör om vi ska nå våra mål. De säljare som så småningom utvecklades till toppsäljare började med att bestämma sig för att de skulle nå sitt mål och började därefter skaffa sig de resurser som behövdes, säger Ola Wallström.

Undvik att förväxla uppdrag med mål

Han menar att många människor förväxlar uppdrag med mål. Ett uppdrag från din chef har sällan någon direkt koppling till din inre drivkraft och dina personliga mål. Om din chef formulerar målet att du ska ha besökt tio kunder senast nästa fredag eller ha rott ett delprojekt i land om en månad gäller det att stanna upp och identifiera din inre drivkraft innan du greppar bollen och börjar arbeta mot målet, annars är risken överhängande att du tappar gnistan och drivet relativt snart.

– Utgå från de personliga mervärden dina arbetsuppgifter kan generera för dig. Eftersom vi är olika som individer kan våra mål också variera. Somliga människor behöver konkret och handfasta drivkrafter för att peppa sig själva, medan andra snarare motiveras av långsiktiga och visionära mål, säger Ola Wallström.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.