En av de tuffaste marknaderna både att finnas på och att ta sig in i är USA. Det har i princip alltid varit så. Det spelar mindre roll om det en gång i tiden gällde nybyggare som var ute efter att bygga sig en ny framtid eller artister som ville skapa sig ett namn, eller företag på jakt efter nya inkomstkällor; av alla som har försökt så har de flesta misslyckats.

Till och med länder har spenderat enorma summor för att försöka få en bit av den amerikanska drömmen.

En av de bästa i klassen, bland de få som har lyckats, är Skanska. Företaget är ursprungligen vad amerikanarna skulle kalla "made in Sweden". Det grundades år 1887 som Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Ledningen började satsa internationellt på 1950-talet. 1971 började bolaget "gräva guld" i USA, om än inte bokstavligt. 1984 bytte koncernen namn till “Skanska”. Nuförtiden är det ett globalt bolag, ett av världens största, och har USA som sin främsta "hemmamarknad".

Vad gjorde och gör andra för misstag som Skanska undvek på sin väg till framgången? Till att börja med generaliserar människor och drar USA "över en kam". Man glömmer bort att "Amerika" i själva verket är Sydamerika, USA och Kanada. Och att förkortningen USA ("United States of America") visserligen beskriver en nation men också en federation av 50 olika stater. Skanska tänkte efter på de här punkterna.

Vad gjorde Skanska som andra kan lära sig av? Bland det viktigaste är att Skanska bestämde sig för vinna i USA med en lokal "approach"; det vill säga att lära sig "seden dit man kommer". Folk har vissa likheter men också vissa olikheter. Ett företag som kommer utifrån och tror att  alla skandinaver eller nordbor talar finska skulle ha mycket svårt att lyckas i Sverige. Skanska förstod att också den amerikanska marknaden är "fragmenterad". Fragmenterad betyder att något består av många bitar. Därför bestämde sig Skanska för att sälja på olika sätt i olika stater och städer. Man tog också hjälp av amerikaner som hade speciella kontakter och djupa kunskaper om sina områden.

Strategin lyckades. Skanska har cirka 22.000 anställda i USA och är en av de största aktörerna där. Till exempel har Skanska del av arbetet med att återuppbygga World Trade Center i New York. Trots att Skanska "bara" har en procent av marknaden så är denna procent värd cirka 50 miljarder kronor.

Den första "hemligheten" med att lyckas i USA är att förstå att det inte handlar om en marknad - utan över 50 marknader.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.