Att inspirera till motivation hos sina medarbetare är en av chefens viktigaste uppgifter. Trots att chefer självklart vill bibehålla en hög motivation hos sina medarbetare kan de endast stötta och coacha dem på vägen mot sin personliga vision.
 
– Sann motivation kommer alltid inifrån, varje individ ansvarar för att identifiera och formulera sina motivationsfaktorer. Som chef kan du stötta och aktivt hjälpa medarbetare att identifiera sin sanna drivkraft. Alla känner förmodligen igen ”konferenssyndromet”, efter en konferens är vi ofta taggade och jättemotiverade att nå våra mål, men om motivationen inte kommer inifrån dör den snart ut, säger Sami Sulieman, vd på investmentbolaget Prescott Lewis.

Han anser att långsiktig motivation behöver landa i en personlig drivkraft hos varje medarbetare. Drivkraften är högst individuell och kan exempelvis vara att en medarbetare vill lära sig att arbeta effektivare för att så småningom kunna gå ner i arbetstid och spendera mer tid med familjen. En annan drivkraft kan vara att tillgodogöra sig tillräckligt mycket kunskap för att göra sig redo för nästa karriärsteg eller helt enkelt att ha mer pengar.

Vägled medarbetarna på vägen mot deras individuella mål

– När en medarbetare lyckats identifiera sin personliga drivkraft och sina genuina mål väntar nästa utmaning, nämligen att integrera målsättningen med företagets mål. Min erfarenhet är att dessa två målsättningar så gott som alltid kan harmoniseras, säger Sami Sulieman.
 
När drivkraften är identifierad och målet för att uppnå det som driver är tydligt, så återstår att skapa en handlingsplan som måste bestå i tydliga och mätbara aktiviteter, som man dagligen ska utföra för att kunna nå sitt mål, säger Sami Sulieman.
 
En av chefens viktigaste uppgifter är att coacha sina medarbetare på vägen mot deras mål. I samband med coachingen är det viktigt att be medarbetarna fundera kring vilka konsekvenserna kan bli om han eller hon inte följer sin plan. I nästa steg struktureras det måluppfyllande arbetet genom att chefen och medarbetaren upprättar ett ”avtal” som förbinder medarbetaren att sträva mot sina mål oavsett vilka distraktioner som dyker upp i vardagen, exempelvis en överfylld mailbox, oplanerade möten, en tung arbetsbelastning eller ett konsekvent uppskjutarbeteende.

Schemalägg uppföljningssamtal och använd feedbacksystem 

– Jag vill understryka vikten av att planera sin tid och schemalägga uppföljningssamtalen, annars är risken stor att det inte blir gjort. Som chef kan man ha feedbacksystem där man hela tiden följer upp att medarbetarna håller sig på banan och arbetar konsekvent i målets riktning, säger Sami Sulieman.
 
Det förekommer förstås att medarbetarens individuella mål inte kan förenas med arbetsgivarens målsättningar. Det beror, enligt Sami Sulieman, nästan alltid på att medarbetarens värderingar och inre övertygelse inte kan förenas med företagets kultur. I det läget är det i allmänhet bäst om medarbetaren och företaget går skilda vägar.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.