Coachande ledarskap innebär att du hjälper dina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och att de får ta ansvar för dem. I coaching möts chef och medarbetare som likställda, ni är mer som partner med varandra. Att utöva denna ledarstil innebär inte att medarbetaren är fri att agera och finna vilka egna lösningar som helst. Dialogen ska givetvis ske inom givna ramar så som budget, säljmål och tidsplan osv. Samtalets inriktning ska omfatta hur medarbetaren exempelvis skall nå uppsatta mål och hålla given tidsplan. Det är helt avgörande att du som chef tydliggör de fasta ramarna. Medarbetaren känner trygghet genom att veta vad man kan och inte kan påverka.

Samtidigt behöver det finnas en balans mellan utmaning och medarbetarens förmåga och tro på sig själv att klara av utmaningen och arbetsuppgiften. Alltför stor utmaning riskerar att medarbetaren hamnar utanför sin komfortzon och detta kan skapa panik, stress och illabefinnande. För lite utmaning innebär istället att man kan bli uttråkad och att den inre motivationen avtar. Man förlorar det som brukar kallas ”flow”. En bra ledare bör fokusera på att förstå och sätta sig in medarbetarnas känslor och perspektiv, för att kunna skapa trygghet och erbjuda utmaningar. Att coacha handlar i grunden om att få medarbetaren att tro mer på sig själv för nå ett bättre resultat.

Kommunikation: Ledaren är lyhörd och lyssnar aktivt på sina medarbetare. Genom en öppen och ärlig kommunikation skapas en atmosfär av tillit och ömsesidig förståelse.

Flexibilitet: Ledaren anpassar sitt ledarskap efter individuella behov och situationer. Genom att vara flexibel och anpassningsbar skapas en arbetsplats, där medarbetarna kan känna sig sedda och respekterade.

Stöd och vägledning: Att erbjuda stöd och vägledning är en central del för coachande ledarskap. Genom att vara närvarande och erbjuda detta kan ledaren också bidra till att medarbetarna kan utvecklas och trivas på arbetsplatsen.

Konflikthantering: Ledaren hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt genom att förstå olika perspektiv och arbeta mot gemensamma lösningar. Detta kan skapa en mer harmonisk arbetsmiljö, där konflikter kan lösas på ett positivt sätt.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.