I dagens kunskapssamhälle är human kapital och övriga immateriella tillgångar ofta företagens viktigaste tillgång. Som entreprenör och arbetsgivare är det därför viktigt att säkerställa att rätten till de arbetsresultat som dina anställda skapar stannar hos företaget.

Konflikten mellan arbetsrätt och immaterialrätt

Det finns en inneboende konflikt mellan arbetsrätten och immaterialrätten just i fråga om rätten till arbetsresultat. Från en arbetsrättslig synpunkt tillfaller en anställds arbetsresultat arbetsgivaren. Den anställde kompenseras för sin prestation med lön och andra anställningsförmåner. Det är därför naturligt att rätten till arbetsresultatet ska tillfalla arbetsgivaren.

Från upphovsrättslig synpunkt gäller däremot att den person som har skapat ett verk, en form eller en uppfinning också äger rätten till densamma, oavsett om verket skapas inom ramen för en anställning. I de flesta fall kan du som arbetsgivare endast ta över upphovsrätten från din medarbetare genom villkor i själva anställningsavtalet.

Ladda ner vår kostnadsfria mall för anställningsavtal

Vad är det då som gäller, ska man utgå från arbetsrätten eller upphovsrätten?

Vad säger lagen?

Om anställningsavtalet inte uttryckligen reglerar hur rätten till arbetsresultaten ska fördelas får man förlita sig på den lagreglering som finns att tillgå.

Rätten till anställdas patenterbara uppfinningar regleras i lagen om rätten till arbetstagarens uppfinningar (LAU). Även rätten till anställdas upphovsrättsliga datorprogram finns reglerade i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Det finns dock en hel del värdefulla arbetsresultat som inte omfattas av ovanstående lagregleringar och för dessa saknas lagbestämmelser. Anställningsavtalets innehåll blir därför avgörande för överföring av immaterialrätt mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Hur bör anställningsavtalet utformas?

Anställningsavtalet bör formulerats så att bolaget förvärvar en exklusiv rätt till den anställdes arbetsresultat (inkluderande även know-how). Denna exklusiva rätt bör då även uttryckligen ge bolaget rätten att använda, göra bearbetningar och att vidareutveckla det som producerats av den anställde under anställningen. Det bör även framgå i anställningsavtalet att rätten till de immateriella tillgångarna som skapats under anställningen ska övergå till företaget utan någon särskild kompensation, utöver lön och övriga anställningsförmåner, till den anställde. Saknas en sådan bestämmelse kan den anställde kräva ersättning för att överlåta sin upphovsrätt till arbetsgivaren.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.