Alla talar om det och många påstår att de gör det. Outsourcing är verkligen en term i tiden. I all enkelhet betyder det att ett företag låter andra företag sköta delar av företagets sysslor.

På så sätt kan företaget hålla kostnader nere och fokusera på det de själva är duktiga på.

Vad outsourcas?

De vanligaste tjänsterna som företag outsourcar är den interna verksamheten som bokföring och administration, städning, fönsterputsning, text- och layout-tjänster, internutbildning, rekrytering, IT-tjänster och andra servicetjänster som kräver kompetens som företaget i sig inte besitter. Även delar av tillverkningsprocesser och marknadsföringstjänster outsourcas. Ja allting som inte handlar om företagets kärnverksamhet kan egentligen outsourcas. Om företaget tycker det är en bra idé förstås.

Är det lönsamt?

Det kostar pengar att anställa personal, ge vidareutbildning och se till att verksamheten fungerar. Det kan därför vara lönsamt för ett företag att outsourca vissa delar. Då betalar företaget enbart för faktiskt utförda och beställda tjänster, och behöver inte betala för personalen i sig eller ta ansvar och hålla med lokaler för dem. Då kan det bli lättare att hålla kostnaderna nere genom att organisationen blir mer flexibel. Ofta ser företagen också outsourcingen som att de köper sig fria från problem som arbetsgivare stöter på dagligen.

Effektivt även för småföretaget

För den lilla företagaren kan det vara hopplöst att kunna allt tillräckligt bra. Personalstyrkan är helt enkelt för liten för att hålla kostnaderna nere. Bygga och underhålla hemsidor, bokföringen, telefonpassning och marknadsföringen kan då vara exempel på saker som faktiskt ibland till och med bör outsourcas för att företaget ska kunna växa. Då frigörs resurser till att sälja in sina tjänster eller produkter och tid för att ta hand om sina kunder istället.

Nackdelar med outsourcing

Precis som det finns fördelar med att outsourca delar av företagets verksamhet finns det också nackdelar. Från att vara en oberoende enhet där kvaliteten kan höjas inne i företaget, är företaget nu beroende av andra leverantörer. Om de inte håller kvaliteten uppe kan det ställa till med problem gentemot slutkund. Så ett företag som väljer outsourcing ska inte förledas att tro att de bara kan lämna över uppgifterna och sedan lugnt vänta in resultatet.

Lyckad outsourcing

En bra kommunikation med företaget som tjänster eller tillverkning outsourcas till är ett måste. Företaget som anlitas ska också kunna uppvisa hög kompetens, kunna anpassa sig efter företagets önskemål och ha en bred erfarenhet inom sitt område. Genom att kontinuerligt checka av hur samarbetet fungerar kan företaget försäkra sig om att outsourcingen fungerar som det ska. Det gäller att ha kompetens att göra det inom företaget också. Och gör den det, är outsourcing i många fall ett mycket bra sätt att skapa ett effektivt företag.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.