Alla tänker i bilder, mer eller mindre, och ju mer medveten man blir om det, desto lättare kan man nå fram med sin kommunikation till andra människor. Genom att använda bilder istället för eller som komplement till text när vi presenterar något för exempelvis en presumtiv kund ökar sannolikheten att han eller hon tar till sig budskapet på det sätt vi önskar, utan missförstånd eller associationer till konkurrenter.

- Det är tidsbesparande att kommunicera med bilder, en studie vid Harvard University visar att ditt budskap kan kommas ihåg 38 procent bättre om du använder dig av grafiska hjälpmedel, i de allra flesta fall av papper och penna. Att kommunicera med bilder är ofta mer övertygande och förtroendeingivande. Det är dessutom tidsbesparande, man kan reducera tiden för att förklara komplexa ämnen med 40 procent genom att använda bilder, säger Mia Nilsson, som upptäckte styrkan i att kommunicera med bilder när hon arbetade som ingenjör runtom i världen och ofta fick reda ut kommunikationsproblem i samarbetet med kollegor från andra länder.

Bilder förstärker ditt budskap gentemot kunder och leverantörer

Hjärnan uppfattar en bild sextio tusen gånger snabbare än ett talat ord. Det gör att bilder sitter inne på en oerhört stark påverkanskraft om de används i rätt sammanhang. Mia Nilsson är övertygad om att vi får se fler streckgubbar, symboler och pratbubblor i framtidens marknadsföring. Med tanke på att de flesta av oss lever mitt i ett ständigt pågående informationsöverflöd ökar efterfrågan på enkla och avskalade budskap som går rakt på kärnan, vilket bilder har en förmåga att göra.

Alla kan rita, det handlar om att kommunicera snarare än att prestera. Många av oss har en inre skyddsmekanism som hindrar oss från att använda papper och penna och rita. Då väljer vi hellre att skriva ner vårt budskap.

- Det beror i mångt och mycket på att samhället har lärt oss att det är ”finare” att uttrycka sig med ord än med bilder. Problemet är att text bara stimulerar vänster hjärnhalva. För att stimulera såväl vänster som höger hjärnhalva krävs att man använder sig av både text och bild, säger Mia Nilsson, som kallar sig själv för ”visualist”, driver företaget Effektiv Kommunikation och har skrivit boken ”Låt bilden göra jobbet!”

Gå ”back to basics” med  block och penna

Att kommunicera med bilder får, enligt Mia Nilsson, starkast effekt om man går ”back to basics” och helt enkelt använder sig av papper och penna. Att kommunicera med bilder handlar inte om att vara något kreativt orakel eller en mästare i teckning, det viktiga är att du gör dig förstådd, vilket du gör bäst genom att använda enkla och universella symboler, exempelvis streckgubbar, pilar, geometriska former eller pratbubblor.

När man använder sig av bilder i samband med möten och presentationer har man möjlighet att styra andras associationer på ett annat sätt än om man förlitar sig på text och det talade ordet. Ord som ”budget”, ”ekonomi”, eller olika begrepp framkallar olika bilder i olika människors sinnen. Associationerna styrs av våra referensramar. Om man exempelvis säger ordet ”äpple” kanske en person tänker på sin äppelodling, medan en annan tänker på sin Appledator och en tredje associerar till en glass med äppelsmak. Genom att istället visa en bild på ett äpple styr du hur åhörarna ska associera kring begreppet, du tydliggör vilka associationer du vill att de ska göra.

Lämna Powerpointpresentationen hemma

- Prova att skippa Powerpointpresentationen på ett möte, ta istället med dig papper och penna. Illustrera det ni kommer fram till under mötets gång och använd illustrationer för att förklara sammanhang. Du kan också använda illustrationer för att visa hur din produkt eller lösning kan integreras i kundens verklighet och bidra till att lösa ett problem för henne eller honom. När du kommunicerar med bilder under mötets gång ökar sannolikheten att du får gehör och uppmärksamhet för ditt budskap, säger Mia Nilsson, som påminner om att människor generellt sett inte kan ta in text- och ljudintryck parallellt.

Med bilder undviker man onödiga ord, när man enbart använder sig av det talade och skrivna ordet på ett möte är det lät att man pratar runt kärnan och upprepar sig mycket, vilket kan förvandlas till en tidstjuv. I det läget kan bilder spara mycket tid, de förenklar och effektiviserar. I samband med förhandlingar och större affärer kan det vara effektivt att använda sig av bilder som sammanfattar och kartlägger det man kommit överens om, som tydliggör att man utgår från en gemensam plattform när det är dags att ta nästa steg i förhandlingsprocessen.

Foto: Tommy Jansson

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.