Förändring är ett tillstånd som varje företag befinner sig i under hela sin levnad. Att göra en förändring handlar om att nå ett resultat som gör nytta. Eftersom förändring är ett tillstånd och en ständigt pågående process, saknas det en början, en givet mitt och ett slut.

Det gäller för företaget och för organisationen att göra ständiga omvärldsanalyser, för att lyssna av marknadens behov och därigenom kunna veta vilka produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. Det gäller att ha koll på vilka produkter och tjänster som efterfrågas för att inte förlora mark och marknadsandelar mot konkurrenterna. Kunderna är därför alltmer värdefulla och deras medvetenhet om att kunna välja en annan leverantör när man inte nöjd med resultatet har ökat markant.

Förståelse för förändringar

Förändring är mer än att bara införa nya processer och teknologi. Förändringsledaren måste förstå människors känslor och beteenden och inte minst måste man kunna hantera det motstånd, som kan uppstå när det handlar om att lämna det bekanta för det nya och okända. Det måste finnas mod och vilja hos förändringsledaren för att hitta nya vägar, nya sätt och metoder, som gör det möjligt att få med sig medarbetarna i det nya. Det är heller inte lika självklart för alla medarbetare att förändra sitt beteende och arbetssätt om man inte förstår VARFÖR man skall göra nytt och annorlunda.

Förändringsledarens roll

En förändringsledare har en avgörande och central roll, genom att skapa en vision och att kommunicera den visionen så klart och tydligt som möjligt. Därigenom kan man engagera medarbetare i förändringsprocessen. Att också vara lyhörd för människors rädslor och osäkerhet är lika viktigt som att skapa en handlingsplan. Kommunikation är oerhört viktigt för att lyckas med en förändring. Genom att vara en god kommunikatör kan man också skapa engagemang och handling hos människor och medarbetare.

Utmaningar och framgångsfaktorer

Många förändringsarbeten misslyckas på grund av att den som tar initiativet till förändring, inte klarar av att övervinna det motstånd som förändringen framkallar. För att lyckas måste förändringens innehåll analyseras och kartlägga vilka grupper som antagligen kommer sätta sig på tvären och vilka som kommer att sluta upp kring förändringen. Analysens syfte är att rikta uppmärksamheten mot möjliga källor till stöd och motstånd, så att man är förberedd om motståndet kommer. En annan viktig faktor för framgång är att förändringsledaren har förmåga att bygga relationer och stärka banden till medarbetaren. En bra ledare engagerar, motiverar och inspirerar medarbetarna. Det behöver också finnas en tydlig kommunikation och ett engagemang från företaget kring förändringsarbetet. Inte minst vad gäller syfte, mål och innebörd. Detta kan bidra till ökad delaktighet och till ett större engagemang från medarbetarna, vilket är nyckelfaktorer för framgång.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.