Lögn kan kännas som ett starkt ord. Men vad annars kan man använda när någon gång på gång påstår saker som redan motbevisats? Vill man vara snäll kan man möjligen kalla det faktaresistens. Men när det sker systematiskt, då är det nog ändå en lögn.

I SR:s lördagsintervju upprepade kommissionär Johansson att ingen granskning av medborgarnas elektroniska meddelanden inom ramen för Chatcontrol kan ske utan domstolsprövning.

Vilket är ett påstående som saknar grund i förslaget och som hon själv fått backa från vid flera tillfällen. Ändå fortsätter hon upprepa påståendet, med envisheten hos ett drucket gökur.

Sanningen är att förslaget om Chatcontrol öppnar för massövervakning utan misstanke om brott genom ett enkelt myndighetsbeslut.

Ett annat av Johanssons påståenden är följande:

Vad innebär ”skanning”? Det kan jämföras med en polishund eller en tullhund som luktar på din väska. eller på ditt paket för att se om det innehåller knark. Hunden vet inte vad du har i din väska. Om det inte är så att du faktiskt har kokain i din väska, då markerar hunden. Det är så den här tekniken fungerar.

Nej, det är inte så den här tekniken fungerar. IT-säkerhetsexperten Karl Emil Nikka kommenterar:

Denna ständigt upprepade felaktighet visar vilken bristande verklighets­förankring förslaget bygger på. Ingen korrekt implementerad och bakdörrsfri lösning [för krypterade meddelanden] gör det möjligt för en tjänste­leverantör eller någon annan utomstående att se annat än metadata. Metadatan avslöjar aldrig något om innehållet i meddelandena. Knarkhunds­liknelsen är fel på alla plan.

Kryptolog Joachim Strömbergson (Assured/Tillitis) förklarar situationen på följande vis. ”Antingen tittar man på hela innehållet i ett meddelande eller så tittar man inte i meddelandet. Det varken finns eller kan finnas en fungerande, säker kryptering som tillåter att bara vissa typer av information i kryptotexten dekrypteras. Det Chat Control 2.0 sägs efterfråga går inte att realisera.”

Detta har påpekats gång på gång. Ändå återkommer Ylva Johansson till samma talepunkter, trots att de är uppenbart tokiga.

Ylva Johansson påstår även att "då kommer den här skanningen som pågår idag och som har pågått i tio års tid, att bli förbjuden i EU". Vilket också är helt fel.

Det finns redan idag en lag som tillåter tjänsteleverantörerna att frivilligt skanna innehåll och leta efter sexuella övergrepp mot barn. (Detta regleras då även i respektive användarvillkor.) Vilket sker rätt framgångsrikt och med verktyg som utvecklats för ändamålet.

Vad Ylva Johansson vill är att göra sådan skanning obligatorisk, även för totalsträckskrypterade (E2EE) meddelanden – med verktyg som utvecklats av eller godkänts av en ny EU-myndighet kopplad till Europol.

Det är bara att förlänga dagens lagstiftning, så kommer den fullt fungerande skanning som sker idag att fortsätta. Ylva Johansson ger alltså en felaktig eller i vart fall medvetet ofullständig bild av vad som gäller.

Det är mycket mer som är tokigt i SR:s intervju med Ylva Johansson. Se Karl Emil Nikkas bloggpost, länkad nedan, för en uttömmande analys.

Det är anmärkningsvärt att Ylva Johansson medvetet försöker föra både media och allmänheten bakom ljuset. Speciellt som resultatet kan bli lagstiftning baserad på medvetna lögner, okunskap och faktaresistens.

Först publicerad på Femtejuli.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.