I en ny undersökning från Novus, tror mer än varannan svensk att utsläppen av koldioxid har ökat i landet. Var fjärde tror att utsläppen har ökat med cirka 30 procent, medan endast knappt var tionde tror att utsläppen har minskat med 30 procent. Det senare är det korrekta svaret, skriver TN.

– Utsläppen i Sverige har minskat ända sedan man började införa kärnkraft för att fasa ut oljekraftverk och oljepannor under oljekrisen på 70-talet. Och sedan har utsläppen minskat framför allt eftersom användningen av olja kraftigt fortsatt nedåt, säger Thorsten Mauritsen, lektor i klimatvetenskap på Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet till TN.

Svenskarna är dåligt informerade.

– En gissning är att man blandar ihop globala utsläpp och svenska utsläpp. Man nås ofta av nyheter om globala utsläpp och då kanske man kopplar ihop det med Sverige, säger Thorsten Mauritsen till TN.

En annan förklaring kan vara att folket regelbundet matats med negativa bilder i media.

”Människor i fattigare länder vill i första hand leva bättre. De vill ha det välstånd som vi har och då blir vi knappast något attraktivt exempel om vi väljer någon sorts välståndsbantning för att spara koldioxid”. - Thorsten Mauritsen

IPCC:s nya ordförande kritiserar aktivismen

Den nytillträdde ordföranden för FN:s klimatpanel IPCC, professor Jim Skea, var tydlig när han senast intervjuades i den tyska tidningen Der Spiegel. Han menar att vissa sprider en felaktig bild av klimatförändringarna som om det skulle vara ett existentiellt hot mot mänskligheten.

– Världen kommer inte att upphöra om den värms upp med mer än 1,5 grader. Om man ständigt kommunicerar budskapet att vi alla är dömda att utplånas förlamar det människor och hindrar dem från att vidta nödvändiga åtgärder för att få ett grepp om klimatförändringarna, sa Jim Skea.

Londonbaserade Global Warming Policy Foundation (GWPF) välkomnar IPCC:s ordförandens utspel. Benny Peiser, GWPF:s direktör, säger:

– Jim Skeas varningar om de skadliga effekterna av omotiverad klimatalarmism är en frisk fläkt och ett välkommet inspel. Den nya IPCC-ordföranden verkar inse att det politiska klimatet förändras snabbt. När europeiska regeringar har börjat pausa, urvattna och rulla tillbaka sina nettonollöften och -planer visar sig utvecklingsländerna inte ha någon avsikt att överge sin oeftergivliga användning av kol, olja och gas. Den nya IPCC-ordföranden verkar ha accepterat att klimattröskeln om 1,5 grader och dess nettonollpolitiska implikationer inte längre är politiskt genomförbara.


2 kommentarer
2023-09-05 15:03
Det finns mycket att kritisera i klimatfrågan utan att vara konspiratorisk eller köpt av BigOil. Inte förrän nu början man överge det sk utsläppscenariot RCP8.5 bland klimatforskarna. Varför? Det är orealistiskt. Varför envisas då våra kommuner och SMHI med att fortfarande använda det som om det vore facit? https://www.nature.com/articles/d41586-020-00177-3 Se mer...
0
2023-09-05 09:02
Tack för bra artikel om ”klimat” krisen
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.